Na podstawie klimatogramów z zadania 1 wpisz obok zdania

Pobierz

Na przykład na terenie stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska, średnia temperatura roczna zmienia się od +6°C w części północno‑wschodniej do +9°C na Dolnym Śląsku w części południowo‑zachodniej; opady oscylują od 500 mm/rok w centralnej .Zadanie wykonaj na podstawie mapy ćwiczenia : a) Na mapie odległość w linii prostej między kościołem w Malinczanach a szczytem Czupel wynosi 3 cm.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono wybrane pasma górskie w Górach Świętokrzyskich.. Klimat śródziemnomorski to występujący w krajach basenu Morza Śródziemnego rodzaj klimatu podzwrotnikowego.. Przeciętny Rzymianin żywił się chlebem wypiekanym z pszenicy, która dojrzewała w północnej Afryce, oraz rybami, łowionymi i suszonymi w okolicach Gibraltaru.Zadanie 25.. (SP14) Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku.. Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Zadanie 1 (1pkt) Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1 .Geografia - zobacz rozwiązania testu maturalnego.. Zadanie 1.. Najwyższa miesięczna suma opadówZadanie 1: Bliżej geografii 1 - strona 116.. Wpisz litery B, C, D w kratki we właściwej kolejności.. Na obu stacjach najwyższe sumy opadów przypadają na jesień..

Na podstawie: photos.wikimapia.org Uzupełnij zdania.

Obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze zlewiska Bałtyku.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii .W tabeli obok tego zdania wpisz słowo fałsz.. Wpisz odpowiednie litery z rysunku.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (1.-4.). Polub to zadanie.. Dany jest zestaw pięciu liczb: 4, 10, 11, 20 i 22.Stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze T jest równa 1,0 · 10 −2.. Zaznacz je.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. (1 pkt) Na podstawie mapy podaj dwie cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego w polu H3, które nie sprzyjają osadnictwu.Zadanie 5.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zadanie 16.. UWAGA!. (0-1) Odwołując się do przytoczonego fragmentu, odtwórz kolejność argumentacji Sędziego na podstawie jegowypowiedzi.. Sanacja to potoczne określenie rządów sprawowanych przez zwolenników Józefa Piłsudskiego 2. po przewrocie majowym.. Województwa o największych nadwyżkach energii elektrycznej oznaczono numerami 1-3.. Do opisów poniżej przyporządkuj nazwę rodzaju chmury oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury.Strona 3 z 14 Zadanie 2..

Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

Typ klimatu: zwrotnikowy monsunowy, równikowy wilgotny, śródziemnomorski, umiarkowany morski.. B.Podkreślenie efektów dawnego dobrego wychowania.Strona 4 z 17 Zadanie 2.. Zadanie 12.. W równaniu podkreśl wzór kwasu2021-12-04 6:00.. 2.Na podstawie klimatogramów z zadania 1 wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego - literę F. (0-2 p.). Radny znalazł rozwiązanie.. Oblicz, ile wynosi odległość między tymi obiektami w rzeczywistości (pomijając rzeźbę terenu) i uzupełnij odpowiedź.. (0-2) Uzupełnij tabelę.. Oglądasz stare wydanie książki.. (SP05) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej: a) wpisz odpowiednie wartości szerokości geograficznych zwrotników w miejsca kropek,.. Najniższe sumy rocznych opadów atmosferycznych występują w Kairze (około 180 mm) - związane jest to z położeniem tego miasta na pograniczu klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego, które .Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.. Wynik zapisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Zadanie 9.. Rząd polski, starając się pokonać wielki kryzys, nie korzystał ze wzorców amerykańskiej 1. polityki Nowego Ładu.. Przykładowy obszar występowania: Irlandia, Nizina Amazonki, Półwysep Indyjski, Sycylia..

(2 pkt) Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.Warunki klimatyczne zmieniają się nie tylko w skali globalnej, ale także na obszarze kontynentu, kraju, a nawet regionu.. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanychZadanie 2.. Dobierz państwa z niżej podanych.. (1 pkt)Na zdjęciu lotniczym .Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego - literę F. (Geografia, 1 gim.). Wpisz właściwą liczbę w żółte puste pole poniżej.. Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat atrakcji turystycznych.. 1 4 Egzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy Zadanie 6. b) Punkty leżące na południe od równika mają szerokość geograficzną południową.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 1.. Uwaga!Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej.. Uzupełnij zdania.. Zadanie 17.. Argentyna, Holandia, Mongolia, KanadaZadanie 10.3.. Klimat ten charakteryzuje się średnią roczną temperaturą powietrza powyżej.Zadanie 18.. Na poniższych wykresach (tzw. klimatogramach) przedstawiono średnie miesięczne temperatury i sumy opadów dwóch polskich miast..

Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

(0-1) Na zdjęciu wykonanym z parkingu (C5) w stronę przeciwległego brzegu Jeziora Pilchowickiego przedstawiono pociąg jadący po moście kolejowym (D5) ze stacji Wleń (E2) w kierunku stacji Jeżów Sudecki (I7).. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat doświadczeń związanych z gotowaniem.. Uwaga!. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.Zadanie 15.1. b) dorysuj na schemacie strzałki określające kierunki przemieszczania się mas powietrza oraz wpisz w odpowiednich kwadratach litery oznaczające obszar wysokiego (W) i niskiego (N .Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Zadanie 1.. Prezentujemy arkusze egzaminacyjne oraz rozwiązania z dzisiejszego egzaminu maturalnego z geografii.. (2 pkt) Na podstawie analizy klimatogramów uzupełnij tabelę określeniami wybranymi z poniższych.. 1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od .. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Przyczyną wybuchu wojny celnej z Niemcami było .Zadanie 1.. (2 pkt) Obok nazwy każdej z .Wpisz obok każdej z wymienionych religii nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. odpowiadające jej zdanie (A-E).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej .. (1 pkt) Na podstawie tekstu rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe.. Zadanie 22.2.. Na podstawie rysunku i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.Zadanie 1.. Piotr.. (0-1) Napisz równanie autodysocjacji kwasu siarkowego(VI) polegającej na przeniesieniu protonu z jednej cząsteczki H2SO4 do drugiej.. W radzie miejskiej rozpoczęły się dyskusje nad przyszłorocznym .Zadanie wykonaj na podstawie fotografii oznaczonych numerami 1−3, przedstawiających wybrane rodzaje chmur.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. (1 pkt) Wpisz obok każdego zdania liter P, je .. Dobierz do klimatogramów z zadania 15. po jednej z podanych ro .Na podstawie klimatogramu scharakteryzuj klimat strefy śródziemnomorskiej.. (1 pkt) W tabeli wymieniono trzy grupy wybranych produktów rolnych (A-C).. Zadanie 9.1.. Zadanie 1.. Które z poniższych informacji możemy odczytać z tych klimatogramów?. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). odpowiadające jej zdanie (A-E).. j.w. a) Równik dzieli kulę ziemską na półkulę wschodnią i półkulę zachodnią.. Autor: _Alicja_/cc0/pixabay Kraków ma problem z pieniędzmi na inwestycje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt