Wodorotlenek sodu wzór strukturalny

Pobierz

woda amoniakalna/roztwór amoniaku/ kationy amonowe i aniony wodorotlenkowe/.. Nauczyciel przedstawia model kulkowy cząsteczki wodorotlenku sodu, a uczniowie porównują go z modelem na str. 34 w podręczniku.. Wzory sumaryczne: NH3*H2O lub NH4 OH- lub NH4OH, jakoś mam opory z użyciem nazwy "wodorotlenek amonu" - bo nie ma formy niezdysocjowanej - stałej.. W reakcjiWodorotlenek sodu i jego zastosowanie.. Nauczyciel wykonuje doświadczenie chemiczne - otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą w obecności fenoloftaleiny.. Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.. Wodorotlenek magnezu O H ( dwa wiązania Mg ( bo jest II - wartościowy ) Mg O H Przykład 3.. Na - O - H. 3. otrzymywanie.. poleca 84 %.Wzory strukturalne zasad NaOH - wodorotlenek sodu Wzór strukturalny: KOH - wodorotlenek potasu Wzór strukturalny: Ca(OH) 2 - wodorotlenek wapnia Wzór strukturalny: Mg(OH) 2 - wodorotlenek magnezu Wzór strukturalny: Ba(OH) 2 - wodorotlenek baru Wzór strukturalny: Fe(OH) 2 - wodorotlenek żelaza (II) Wzór strukturalny: Fe(OH) 3 - wodorotlenek żelaza (III)Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1. wodorotlenek wapnia;Wzór strukturalnyNa - O - Haten plik jest na przyklad b Narysuj wzór strukturalny podanych związków: a) Wodorotlenek sodu b) Kwas węglowyelektroliza wodnego roztworu chlorku sodu (NaCl): Na anodzie wydziela się chlor: Cl − → ½Cl 2 + e − Na katodzie zobojętnieniu ulegają jony wodorowe pochodzące z wody: H 3 O + + e − → H 2 O + ½H 2. np.: Na2O + H2O → 2NaOH.odpowiedział (a) 20.03.2013 o 20:31..

2. wzór strukturalny.

Wodorotlenek sodu Na O H Przykład 2.. W reakcji metalu z wodą (głównie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O → 2NaOH + H2 2.. W reakcji tlenku metalu z wodą.. 1. wzór sumaryczny.. 8.WODOROTLENEK SODU (ZASADA SODOWA) Wzór sumaryczny: Na OH Wzór strukturalny: Na - O - H. Otrzymywanie.. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu metalu i jednej lub kilku grup wodorotlenkowej.Wzory strukturalne : Przykład 1.. W reakcji metalu z wodą (głównie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O → 2NaOH + H2 2.. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu.1.. wodorotlenek potasu: KOH wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 wodorotlenek żelaza (III): Fe(OH)3 wodorotlenek glinu: Al(OH)4 wodorotlenek sodu: NaOH wodorotlenek miedzi (II): Cu(OH)2 2.. W reakcji metalicznego sodu z wodą: 2 Na + 2H 2 O --> 2Na OH + H 2 W reakcji tlenku sodu z wodą: Na 2 O + H 2 O --> 2 Na OH Metodą kaustyfikacji sody (na sodę kalcynowaną działa się świeżym wapnem gaszonym): Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3-> 2 Na OH + CaCO 31) kwas siarkowy VI H2SO4 Azotowy (V) HNO3, Na OH - wodorotlenek sodu,wzór strukturalny Na - O - H Mg (OH)2- wodorotlenek magnezu Al(OH)3 - wodorotlenek glinu KOH - wodorotlenek potasu, wzór strukturalny K - O - H HNO2- kwas azotowy III ,wzór strukturalny: H- O- N=O 2) Kwas azotowy HNO3, jest bezbarwną cieczą o silnych właściwościach utleniających..

wodorotlenek sodu.

W zetknięciu ze skórą zabarwia ją na żółto.Powinno się zapisywać raczej NH4 OH-.. W reakcji tlenku metalu z wodą np.:.. poleca 81 %.Wodorotlenek sodu: NaOH wzór sumaryczny Na - O - H wzór strukturalny.. W reakcjiWzór strukturalny: Na-O-H. Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1. potasu , wapnia , magnezu ,glin 2013-03-20 20:22:36 Wzory sumaryczne i strukturalne chlorek zelaza 3 tlenek miedzi 1 tlenek magnezu siarczek sodu 2011-06-05 19:09:53Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.. Wodorotlenek glinu O H Al O H ( trzy wiązania Al ( bo jest III - wartościowy ) O HWodorotlenek sodu i jego zastosowanie.. Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.. Nazwy masz podane, a wzory po kolei: NaOH, KOH, Ca (OH)2, Mg (OH)2, Al (OH)3. btw łatwiej byłoby się nauczyć nazw i symboli pierwiastków + dowiedzieć się jak się tworzy wodorotlenki, bo to nie jest skomplikowane.Wodorotlenek sodu NaOH ----- wzor sumaryczny Na--O--H ----- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt