Charakterystyka dioda zenera

Pobierz

DIODY POJEMNOŚCIOWEDioda Zenera jest rodzajem diody półprzewodnikowej, która umożliwia przepływ prądu nie tylko z anody do katodę, jak w zwykłej diodzie prostowniczej, ale także w kierunku przeciwnym, po osiągnięciu pewnej różnicy potencjału na elektrodach elementu.. Używamy diod Zenera do regulacji napięcia i stabilizacji napięcia.. Rezystor R ogranicza przepływ prądu przez diodę Zenera.tworzyć diodę półprzewodnikową.. Diody Zenera przydają się do generowania napięcia referencyjnego (spójrz na schemat z rysunku 4.5).. Charakterystyka diody Zenera.. DIODA ZENERA Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera, wyznaczenie jej charakterystyki statycznej oraz podstawowych parametrów, tj.: napięcia Zenera, rezystancji statycznej / dynamicznej etc. Zagadnienia: złącze p-n, dioda Zenera, charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera, dioda tunelowa.. Zauważ, że symbol diody Zenera nieco różni się od symbolu zwyczajnej diody.. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera.. Rysunek 4.5.. Z powyższej charakterystyki I-U możemy zobaczyć, że dioda Zenera w polaryzacji zaporowej (Reverse Bias) ma obszar, w którym napięcie jest niemal stałe, niezależnie od natężenia płynącego przez nią prądu.Z charakterystyki diody Zenera I-U zobaczyć można, że dioda Zenera w przypadku polaryzacji zaporowej posiada obszar, w którym napięcie pozostaje niemal na stałym poziomie, bez względu na stopień natężenia płynącego przez diodę prądu.Charakterystyk ę diody Zenera przedstawiono na rysunku 8..

W diodach tych wykorzystuje się właściwości charakterystyki prądowo-napięciowej w kierunku zaporowym.

Praca w obszarze przebicia nie jest szkodliwa dla diody Zenera, o ile nie przekroczy się mocy admisyjnej diody.Charakterystyka diody zenera ma dwa "kolana"; w kierunku przewodzenia - powinna przxewodzić od 0V, a w kierunku zaporowym nie przewodzi do swojego charakterystycznego napięcia od którego zaczyna przewodzić nie ulegając zniszczeniu (jeśli nie przekroczy się dozwolonej mocy traconej).. Zapewniają niskokosztową i pozbawioną falistości metodę regulacji napięcia.. Ma niewielki prąd wsteczny aż do przekroczenia napięcia przebicia.. Cechy charakterystyczne: - szeroki zakres częstotliwości pracy: Hz - GHz - bardzo mała powierzchnia złącz - małe pojemności: pF - praca ze znacznie mniejszymi prądami w porównaniu do diod prostowniczych.. W ,,Elektronice dla elektryków" napisane jest, najczęściej dla krzemu lawinowe zachodzi powyżej 7V a Zenera .Diody Zenera Ogólna charakterystyka Diody Zenera sąto diody warstwowe p-n, przeznaczone do zastosowa ńw układach stabilizacji napi ęć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp..

Udioda zenera cel zapoznanie diody zenera, wyznaczenie jej charakterystyki statycznej, wbudowanego oraz zenera.

Ale gdy napięcie wsteczne ma zastosowanie, a napięcie wsteczne wzrasta powyżej z góry określonej wartości .Dioda Zenera (inaczej: stabilistor) - odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n.Po przekroczeniu napięcia przebicia ma miejsce nagły, gwałtowny wzrost prądu.W kierunku przewodzenia (anoda spolaryzowana dodatnio względem katody) zachowuje się jak normalna dioda, natomiast przy polaryzacji zaporowej (katoda spolaryzowana .. Diody Zenera charakteryzują się wysoce domieszkowanym złączem PN.Symbol graficzny diody Zenera przedstawiony jest na rys. 3.6, a charakterystyka tej diody na rys. 3.7.. Zasada pomiaru 1.. Dioda Zenera Cel ćwiczenia Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera.. Jak widać na rys. 3.7 stabilizacja na diodzie zenera polega na tym, że dużym zmianom prądu diody D I D towarzyszą bardzo małe zmiany spadku napięcia D U AK i przyjmuje się, że napięcie na diodzie nie zmienia się i jest równe napięciu Zenera U Z .Dioda Zenera działa głównie w kierunku odwrotnymstan.. W przypadku diody Zenera napięcie to jest niewielkie (w porównaniu z typową diodą prostowniczą np. 1000V).Charakterystyka diody w kierunku zaporowym musi wykazać bardzo wyraźne przegięcie..

1.Jak pokazuje charakterystyka \(U-I\), dla dużych zmian prądu wstecznego, spadek napięcia na diodzie zmienia się niewiele.

Krytycznym parametrem tego typu diod jest napięcie przebicia Zenera.dioda ta miała napięcie ok 11V, więc to co mówi mickokom mogłoby się zgadzać, szkoda tylko, że prowadzący nam o tym nie powiedział, a tylko się wydziera, czy słuszne jest myślenie, że do ok. 5V przeważa przebicie lawinowe, a przy wyższym napięciu przebicie Zenera?. Zjawisko stabilizacji napi ęcia na diodzie Zenera polega na wykorzystaniu przebicia przy polaryzacji wstecznej diody, charakteryzuj ącego si ę tym, że du żym zmianom pr ądu diody ∆IDtowarzysz ą bardzo małe zmiany spadku napi ęcia ∆UAK.Diody stabilizacyjne, nazywane często zwyczajowo diodami Zenera, są to diody warstwowe p-n, przeznaczone do zastosowań w układach stabilizacji napięć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp.diody Zenera o przebiciu lawinowym jest kompensowany przez ujemny dryft temperaturowy charakterystyki diody pra-cującej w kierunku przewodzenia (ok. -2 mV/°C).. Poza tym zmiany napięcia Zenera w funkcji temperatury powinny być możliwie małe.Jeśli spojrzysz na charakterystykę napięciowo-prądową diody Zenera (w III ćwiartce - w obszarze jej pracy w kierunku zaporowym, czyli tam gdzie masz efekt Zenera) to zauważysz, że obszar pracy jest linią prawie pionową.Dioda Zenera jest specjalną diodą krzemową, w której pracy wykorzystywane jest zakrzywienie charakterystyki napięciowo - prądowej w obszarze przebicia diody..

Krzywa ta pokazuje, że dioda Zenera, gdy jest połączona w polaryzacji przekazywania, zachowuje się jak zwykła dioda.

Metoda "punkt po punkcie"Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. (oprócz diody wstecznej).. Podstawowy układ pracy diody Zenera przedstawiono na rys. 2.wynika z napięcia przebicia diody.. zakres co 10 coTematy o charakterystyka diody zenera, Jak obnizyc wartosc napiecia zasilania ukladu?, Zasilacze beztransformatorowe - pomysly i problemy, Transil -proszę o pomoc w zrozumieniu zasady działania?, Interpretacja przebicia lawinowego dla tranzystora BC211Charakterystyka diody Zenera.. Do grupy tej należą: diody ostrzowe germanowe lub krzemowe, diody Schottkye'go, diody wsteczne.III.. VI charakterystyczny wykres diody Zenera wynosipokazano na rysunku poniżej.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Opis - Dioda Zenera.. harakterystyka diody pojemnościowej.. Prądowo-napięciowa charakterystyka diody półprzewodnikowej Pod względem właściwości elektrycznych dioda jest jednym z wielu nieliniowychPomiar charakterystyki diody Zenera jako stabilizatora napięcia przy zmianie napięcia zasilania.. Produkuje się diody (tzw. diody Zenera) o różnej, wymaganej wartości napięcia przebicia.. Należy zwrócić uwagę na zmianę skali wartości napięcia w kierunku przewodzenia i zaporowym.. Przy odpowiednim doborze obu diod można uzyskać -TKU Z <10 5/oC.. W zależności od rodzaju użytych półprzewodników, sposobu domieszkowania i konstrukcji złącza diody mogą pełnić różne funkcje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt