Uzupełnij zdania informacjami z tekstu

Pobierz

Napisz w dwóch zdaniach o tym, co widzisz na każdej fotografii.. Znam formy rodzajników i zaimków dzierżawczych po przyimkach z celownikiem.Uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach zgodnie z informacjami zawartymi w tekście.. B. Chciałbym przeprowadzić z (oni) wywiad, ale nie mam jak (oni) o tym powiedzieć, ponieważ nie znam .Uzupełnij poniższy tekst tak, aby zawierał prawdziwe informacje.. Gramatyka 1.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Przykładowe przyimki to: .. W podanym fragmencie utworu Adama Mickiewicza wyrażenie "zza okna" to przykład tekstu zwanego .. Książki Q&A Premium Sklep.. wykonaj polecenie → Znajdź słowo ukryte, które jest przyimkiem.Nov 5, 2021Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij tekst informacjami o swoim mieśćie !. Zapoznajcie się z tekstem, a po jego przeczytaniu wykonajcie wybrane 4 ćwiczenia spośród ćwiczeń 1-8.Zapoznaj się z poniższymi informacjami .. Wróżka, księżniczka i rycerz to postacie występujące w baśniach.. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.. Moja notatka Podręcznik, s. 211, 218 1 Przyimek to część mowy.. Czytanie ze zrozumieniem Potrafię wyszukać potrzebne informacje, czytając tekst.. Wacław Grzybowski; 3 lat temu .. Rejestracja.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę..

Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.

AKT I SCENA II Inna część lasu — widać jezioro Gopło.Uzupełnij zdania informacjami z ramek.. (niemiecki) 2016-09-27 19:40:47; uzupełnij zdania brakującymi informacjami 2010-10-07 17:54:49; Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami geografia 2011-03-05 01:33:48; Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami: 2011-01-30 16:23:02 .Uzupełnij zdanie:.. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.. Przeczytaj poniższe zdania wstawiając dłuższe lub krótsze formy zaimków w odpowiednich formach gramatycznych: (0-3p.). Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. Szkoła - zapytaj eksperta (1558) .. uzupełnij zdania brakującymi informacjami 2010-10-07 17:54:49; Uzupełnij tekst 2014-10-14 18:42:34; Załóż nowy klubOPOP- Strona 7 z 18Zadanie 6.. W "Dziadach" rolą .. jest budowanie odpowiedniego nastroju oraz utrwalanie i akcentowanie ważnych wypowiedzi bohaterów.. Zadanie w załączniku Przeczytaj .Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst a następnie uzupełnij zdania informacjami z tekstu, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.. Logowanie.. Przeczytaj poniższy dialog.. Uzupełnij tekst - wpisz właściwe nazwy organu ONZ (A.).

2 Wypisz z tekstu przyimki.

A. dynamiczny C. wieloma zdaniami rozwiniętymi B. statyczny D. dużą liczbą wykrzyknień Zadanie 7.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. C. drżeć z zimna D. dygotać ze zdenerwowania Zadanie 4.. Podany fragment książki Kamienie na szaniec ma charakter A B , ponieważ autor posłużył się C D .. Dokończ zdanie.Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją informacjami o Maćku następnie wyjaśnij jakie uczucia budzi w tobie bohater tekstu i dlaczego.. Dzisiaj poznacie umiejętności delfinów zapisane w tekście pt. Delfin człowiekowi człowiekiem na str.294-295.. Otrzymanie informacji o spełnieniu trzech życzeń.. Uzupełnij tekst informacjami o spójniku: Spójniki to nieodmienna i …………………………część mowy, która ……………, czyli łączy wyrazy w obrębie zdania lub ……………… składowe w zdaniu złożonym.1 wszechhelleński - związany z całą starożytną Grecją.. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos.. A. główny bohater B. pani Karolina II.. Zdanie Na scenę weszliśmy o czasie wypowiada .. 25 maja (poniedziałek) - zadanie 36.. Następnie uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowied - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Miejsce wydarzeń nie jest w baśni dokładnie określone.. Zaznacz dobre odpowiedzi..

koszar A kina B .Uzupełnij tekst informacjami o przyimku.

2 Persowie - mieszkańcy państwa o nazwie Persja, z którym Grecja toczyła wojny w starożytności.. merowanych pól uzupełnij zdanie zamieszczone pod diagramem.Rozwiąż rebus i uzupełnij zdanie.. Oceń, które zdanie jest fałszywe.. W tym celu zaznacz literę F obok fałszywego wypowiedzenia.. Pytania .. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Uzupełnij zdanie.. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.. Zaznacz literę A albo B. Z tekstu wynika, że Rudy umieścił slogan Tylko świnie siedzą w kinie na murze ___.. Podkreśl w tekście fragment informujący o czasie i miejscu wydarzeń.. Po lekcjach wrócę do domu.. Związek tytułu z treścią: elementarz, bo jest w nim zawarta elementarna, podstawowa prawda wiary.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.Informacje dla uczniów • Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Rozmowa żony z mężem na temat ich sytuacji życiowej.Ułóż sześć zdań dotyczących ilustracji.. Użyj dowolnych przyimków.. 2 Przeczytaj tekst o tygodniu mody i uzupełnij luki przymiotnikami.. Czas wydarzeń w baśni jest dokładnie określony.. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i informacjami w podręczniku.. (0-1) Przeczytaj poniższy fragment.Test sprawdzający opanowanie wiadomości o zaimkach..

Daje naj.Uzupełnij tabelę na podstawie tekstu wiersza.

• Na ostatniej stronie zamieszczona jest lista lektur obowiązkowych.. Powiedzenie trząść się jak galareta oznacza .. 4.1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. Wraz z rzeczownikiem tworzy .. Następnie podkreśl w nim wyrażenia przyimkowe.Przeczytaj folder i uzupełnij zdania zgodnie z informacjami, które się w nim znajdują.. Następnie uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie wyrażenia z podanych niżej lub przepisz .Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę,Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z informacjami.. oraz .Goście szli całą drogą, ramię przy ramieniu.". Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Zaznacz literę A albo B. .. Chodzi o fragment lektury "Dziady" DAJE NAJ !Życzę przyjemnej pracy z tekstem.. Wymagane pola są oznaczone *Uzupełnij zdania: 2011-10-04 18:51:21; Uzupełnij tekst brakującymi informacjami.. SZYBO ZADANIE 3 UZUPEŁNIJ ZDANIA .POTRZEBNE INFORMACJE ZAZNACZ W TABELI ODPOWIEDNIM KOLOREM.. Bóg był najważniejszy w naszym życiu.Dziękując Panu Bogu za te chwile w naszym życiu, w których.. z, pod, na, obok 4.. Zadanie 3.. Najważniejszą troską w naszym życiu jest nasze.13.. (GŁUPIE ODPOWIEDZI ZGŁASZAM) .Uzupełnij zdania.. Zapiszcie temat: Uczucia zwierząt.. Do niektórych zadań podane są trzy albo dwie odpowiedzi: .. Uzupełnij zdanie.. Posłuchaj rozmowy jeszcze raz.. Wstaw w kratki cyfry w taki sposób, aby wydarzenia zostały ułożone zgodnie z treścią tekstu.. W 1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt