Konspekt zajęć z wychowania fizycznego w klasach 1-3

Pobierz

Warto jednak uzupełnić wiedzę o wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.Konspekt lekcji wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych KL. 4 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Temat lekcji: Współzawodnictwa podczas zabaw bieżnych.. Cele lekcji w zakresie: 1.. W sieci jest bardzo dużo kanałów i filmików sportowych, a także trenerów, którzy poprowadzą dla dzieci zajęcia fitness, gimnastykę, zumbę, a nawet jogę!. Zaadaptowano je do etapu rozwojowego uczniów klas I-III szkoły podstawowej.. Wzmacnianie siły mięśni RR, obręczy barkowej w obwodzie.. Część wstępna .. Oczywiście w połączeniu z zasobem wiadomości np. edukacja zdrowotna, przepisy i zasady dyscyplin sportowych, historia sportu czy olimpizmu.SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO czyli CIEKAWA LEKCJA W-F. KLASA: 3 CZAS: 45 min.. Cele operacyjne w zakresie: - umiejętności - uczeń umie wykonać kozłowanie prawą i lewą ręką w biegu, - wiadomości - uczeń wykorzystuje różne formy ruchu podczas wyścigów,Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.. Zabawy orientacyjno - porządkowe.. Temat: Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowawcze w nauczaniu techniki piłki siatkowej.. Ruch, wysiłek fizyczny, motoryczność, sprawność fizyczna.. - Wychowawcze: uczeń cieszy się ze wspólnej zabawy - bierze udział w zabawach i grach .że specjaliści w zakresie wychowania fizycznego nie mają wystarczających kompetencji do edukowania tak ma-łych dzieci..

Jesteś więc najlepszą osobą do uczenia WF-u w klasach I-III.

Podanie zadań lekcji.. Temat zgodny z podstawą programową.. Cele zajęć: - Motoryczność: rozwijanie koordynacji ruchowej, kształtowanie zwinności, szybkości, skocznościGdzie ich szukać?. Twoje umiejęt-ności zaspakajają ich rozwojowe po-trzeby.. Kształtowanie sprawności fi zycznej dzieci i edukacja zdrowotna.. Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych.. Cele główne lekcji: a) motoryka: kształtowanie sprawno ści i zwinno ści ruchowej, b) umiej ętno ści: doskonalenie motoryki małej i du Ŝej,Konspekt zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl.I.. - Psychomotoryka: wzmocnienie siły mięśni nóg oraz doskonalenie koordynacji ruchowej.. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) Zadanie główne: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód.. Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45' Liczba ćwiczących: 20 Przybory: 4 materace, drabinki - skośna i pionowa, zjeżdżalnia drewniana, lina leżąca, 2 ławeczki gimnastyczne, 10 pachołków,Igor Jaworski-nauczyciel wychowania fizycznego, Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Otwocku..

NOWOŚĆ Anna Panek, nauczyciel wychowania fizycznego, ZSP nr 5 w Łodzi.

Zabawy integrujące klasę (grupę).. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu ul. Ogrodowa 1.KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat - zadanie główne: Wyścigi rzędów 1.. Plik do pobrania zawiera instrukcję wprowadzenia rozkładu materiału do dziennika elektronicznego Vulcan (zakładka "Instrukcja") i powstał na podstawie materiałów udostępnianych na .Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!. Zabawa ożywiająca: "Łap w koło" - Wybrany berek próbuje złapać do koła hula hop uciekającego, który po złapaniu staje .Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy II szkoły podstawowej Temat: Doskonalenie podań i rzutów piłki w grach i zabawach Cele lekcji: a) Umiejętności Uczeń: Wykonuje ćwiczenia kształtujące z piłką Doskonali podania i chwyty piłki; b) Wiadomości Uczeń: Zna zasady współdziałania w zespole.. Odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej i niskiej; 2.Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II A - 31.01.2014 r. Zadanie główne: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.. 3-4 2-3 1-2 IV.TOK LEKCJI TREŚĆ ZAJEC UWAGI ORGANIZ.- METODYCZNE I. technologii, przyrody, matematyki, sztuki,przedsiębiorczości i techniki..

CELE ZAJĘĆ:Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy II szkoły podstawowej TEMAT: Zabawy ruchowe z balonami.

Klasa: IV a Temat lekcji: Kształtowanie koordynacji ruchowej i zwinności z wykorzystaniem ćwiczeń nietypowych.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych.. Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. Cele główne lekcji: Umiejętności: 1.. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości do gier i zabaw.. rozwinie równowagę poprzez przejścia po listwie ławeczkiW przypadku wychowania fizycznego nie jest to zadanie łatwe zważywszy na główna strefę oddziaływania nauczycieli wychowania fizycznego.. Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna: Uczeń: rozwinie zręczność manualną poprzez zabawy: ćwiczenia z wykorzystaniem gazet, kul papierowych.. 15 pomysłów na zdalne zajęcia z .w przód z jednoczesnym krążeniem RR w przód - opad T ,skłon w przód ,opad i powrót do p.w.- co trzy kroki -skłony T w tył co trzy kroki - krok odstawno-dostawny z pracą RR- przodem do środka koła -j.w. ale tyłem do środka koła -przeplatanka, przodem do środka koła W: zasady bezpieczeństwa w trakcie pokonywania toru przeszkódW ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I etap edukacyjny: klasy I-III Wychowanie fi zyczne..

c) PostawyW przebiegu każdej z nich łatwo dostrzec echa gier i zabaw dobrze znanych nauczycielom wychowania fizycznego.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.. Temat lekcji: Lubimy zabawy ruchowe.. W internecie!. Warto zauważyć, że zgodnie z kanonami metodyki, prowadząc zajęcia dla kilkulatków, musimy z nimi nieustannie rozmawiać (11, 12).Konspekt zajęć wychowania fizycznego Nauczyciel prowadzący: M.P.. Zadania (cele) szczegółowe lekcji w zakresie: 1.KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II Zadanie główne: Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. Liczba ćwicz ących: 24.. Fitness Fitness na zajęciach wychowania fizycznego, wykorzystanie ławeczek gimnastycznych (step)DZIAŁY - TEMATYKA ZAJĘĆ na 3 lata - klasa I, II, III (tabela nr 2) DZIAŁ NAZWA ilość godzin klasa I klasa II klasa III I.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: -zwinnie porusza się między przeszkodami, - umie naśladować rożne czynności, - poprawi koordynację wzrokowo - ruchową - poprawi szybkość reakcjiTitle: Konspekt zajęć z wychowania fizycznego Author: Emilka Last modified by: MartaS Created Date: 3/19/2014 1:59:00 PM Other titles: Konspekt zajęć z wychowania fizycznegoSCENARIUSZ ZAJ ĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE I 1.. MIEJSCE: sala gimnastyczna; TEMAT: "Po co na w-f gazeta?- kształtowanie koordynacji i sprawności w zabawach sportowych".. Sprawności motorycznej: Uczeń: - rozwinie szybkość, skoczność, - rozwinie orientację przestrzenną oraz koordynację ruchową,Małgorzata Remfeld - Gry i zabawy ruchowe - konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I szkoły podstawowej.. Tutaj nie może być kompromisów, wiele razy miałem IV klasy, które przez całe 3 lata grały w "zbijaka".nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie.. Szkoła Podstawowa im.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: - poprawi wytrzymałość, zwinność, szybkość - poprawi koordynację ruchowąKonspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki siatkowe, siatka do gry Temat lekcji: Piłka siatkowa - doskonalenie odbić sposobem górnym i zagrywki sposobem dolnym, nauka wystawienia i zbicia piłki z podrzutu własnego.KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Data : 12.12.2013 r. Klasa: I b Temat zajęć: Bezpieczne przygody.. Uczeń kończący klasę I: 1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fi zyczną, zgodnie z regu łami; 2) potrafi :Wiem, że niektórzy z Was będą mieli takie zadanie przed sobą - lekcja WF on-line - w związku z zamknięciem szkół przez panującą pandemię koronawirusa.. - Umiejętności: uczeń będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zabawę skoczną :Szczur"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt