Ventolin charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do nebulizacji zawiera odpowiednio 1 mg lub 2 mg Salbutamolum (salbutamolu) wCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 3.Ventolin_nebules_ChPL_GDS 25 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sabumalin, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, zawiesina 2.. Podzielenie dawki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, a produkt leczniczy należy stosować z głównymi posiłkami .2.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 2,5 mg do 5 mg salbutamolu do czterech razy na dobę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZMCZEGO Ventolin, 100 Pig/dawkç inhalacyjnq, aerozol inhalacyjny, zawiesina SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWY Jedna dawka zawiera 100 Pig Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. Każda dawka leku Ventolin, aerozol inhalacyjny zawiera 100 g (mikrogramów) salbutamolu w postaci salbutamolu siarczanu.. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ventolin OrderNow OrderNow OrderNow 2019 discounts!. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ventolin, 1 mg/ml (0,1%), roztwór do nebulizacji Ventolin, 2 mg/ml (0,2%), roztwór do nebulizacji 2..

Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.Charakterystyka produktu leczniczego dla Ventolin Dysk.

Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Jaki jest skład Ventolin Dysk, jakie substancje zawiera?. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pozostały składnik to 1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFA 134a).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duphaston 10 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ventolin Dysk, 200 μg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka zawiera 200 mikrogramów Salbutamolum .. 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1..

Zobacz listę produktów zawierających substancję: Salbutamol.Charakterystyka produktu leczniczego dla Ventolin.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka zawiera 100 g Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.. Roztworu nie należy podawać dożylnie ani doustnie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ventolin, 1 mg/ml (0,1%), roztwór do nebulizacji Ventolin, 2 mg/ml (0,2%), roztwór do nebulizacji 2.. Jedna dawka zawiera 200 mikrogramów Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.. 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Każda dawka (inhalacja) leku zawiera 200 g (mikrogramów) salbutamolu w postaci salbutamolu siarczanu.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg laktozy jednowodnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ventolin, 100 g/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina 2.. Dawkowanie.Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawaniaProdukt leczniczy jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Substancją czynną leku jest salbutamol w postaci salbutamolu siarczanu..

3.data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.

Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 111,1 mg laktozy jednowodnej.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg salbutamolu (Salbutamolum) w postaci salbutamolu siarczanu.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Ventolin_aerozol_ChPL_GDS 25 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancją czynną leku jest salbutamol w postaci salbutamolu siarczanu.. Ventolin Dysk, 200 μg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:"Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg dydrogesteronu (Dydrogesteronum).. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do nebulizacji zawiera odpowiednio 1 mg lub 2 mg Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.Produkt leczniczy Ventolin, roztwór do nebulizacji jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego przez usta, pod nadzorem lekarza, przy użyciu odpowiedniego nebulizatora.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka odmierzona zawiera 100 mikrogramów salbutamolu (w postaci siarczanu).. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ventolin OrderNow OrderNow OrderNow OrderNow 2019 discounts!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt