Plan zajęć rozwijających

Pobierz

4) Moje mocne strony.. Organizacja miejsca do nauki 3.. 7) Drzewo mojej rodziny.. Szczegółoweceleto: kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności plastycznych, technicznych, muzycznych oraz sportowych rozwijanie wyobraźni artystycznejJun 22, 2020rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych umiejętność zachowania się i reagowania w nagłych, niebezpiecznych sytuacjach rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie, korygowanie zachowań niepożądanych Cele rozwojowe: poznanie swoich mocnych i słabych stronFeb 28, 2022TEMATY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ 1.. Wyszukuje w wierszach wyrazy rymujące się.Plan pracy zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. II "Zabawy z matematyką" Cele: - rozwijanie zainteresowań matematycznych, - aktywizowanie ucznia, zachęcenie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów, - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, - doskonalenie sprawności rachunkowej,Program zajęć rozwijających zainteresowania klasa 3 Prowadzący: Katarzyna Grzejdziak Klasa:3b 1.. Nov 23, 20204 CELE ZAJĘĆ: Cel główny: • rozwijanie sfery emocjonalnej, społecznej oraz ruchowej uczniów, • wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka, • integracja wychowanków pełnosprawnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie..

2.TodayScenariusz zajęć rozwijających: Układ współrzędnych.

Zasady skutecznego uczenia się (2) 5.. Odkrywanie swoich mocnych stron i zainteresowań (3) 8.Cele zajęć: rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie sprawności rachunkowej, uczenie matematycznego porządku, uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń, rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania, poszerzanie horyzontów myślenia, rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej,Rozwiązywanie testów z książki "Czytam ze zrozumieniem".. Efektem dwuletniej wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie stosowania różnych form i metod pracy na dodatkowych zajęciach matematyki oraz prowadzonych lekcji on-line będzie stworzenie, opracowanie i wdrożenie własnego programu.Założenia prawne dotyczące realizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się Ważne!. Uczestniczenie w zabawach "Rymowanki", "Wierszowanki".. Cele szczegółowe: • wyrażanie własnej ekspresji, • usprawnienie manualne, • ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Cele ogólne: rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,podczas zajęć rozwijających umiejętność uczenia się..

Plan zajęć rozwijających z matematyki w klasie V i VI szkoły podstawowej.

W przepisach nie określono maksymalnej liczby uczestników (inaczej niż przypadku pozostałych form pomocy-psychologicznej) - oznacza to, że decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor wspólnie z prowadzącym zajęcia.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.W tej zakładce umieszczane są materiały do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów.. Tworzenie swojego planu dnia (2) 4.. Trening koncentracji i uwagi (3) 8.. 5.Program zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w klasach I -III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu "W przyszłość bez barier" PO KL.09.01.02-14-071/13Materiał Edukacyjny, Autor: Barbara Dwojak , Szkoła Podstawowa im.. Potrafi przewidzieć dalszy ciąg czytanego tekstu.. Odkrywanie swoich słabych stron 7.. BLOKI TEMATYCZNE ZAJĘĆ: 1.. Zajęcia organizacyjne (1) 2..

Założenia prawne dotyczące realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Ważne!

3) gwasz - rozbielanie koloru farby akwarelowej.. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku.. Nauczycielem prowadzącym jest mgr Wioleta Krygier - psycholog.W ramach realizacji programu były poruszane tematy podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dotyczące: magicznego myślenia w nałogowym hazardzie, wpływu stresu na zwiększoną skłonność do hazardu, stylów radzenia sobie, czynników ryzyka, negatywnych konsekwencji, polepszania relacji interpersonalnych,mają prawo do skorzystania ze specjalistycznej formy zajęć - rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.. Organizacja miejsca do nauki (2) 3.. Zajęcia organizacyjne 2.. 6) Moja wymarzona rodzina.. Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. Gospodarowanie czasem (1) 4.. Kształtowanie motywacji do nauki (1) 7.. 2) To jestem ja.. Wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych.. 2) malowanie mokre w mokrym.. Zadania na szóstkę - procenty.. Rozbudzanie i wzmacnianie pasji badawczej.. Poziom nauczania.. Rozbudzanie ciekawości świata.. Liczba uczestników - określona maksymalna liczba wskazuje na możliwość pracyProgram jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo..

Wstęp Program zajęć jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.

4) malowanie na podkładzie z kaszy lub piasku.. 3) Poznaj mnie.. Zadania logiczne - klasa 6; Plan pracy - zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne rozwijane są następujące obszary: samodzielność, samoświadomość - budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości), zainteresowań, hobby, motywacja wewnętrzna,na potrzeby tego programu scenariusze zajęć, które będą realizowane w ramach zajęć on-line.. Odkrywanie swoich mocnych stron 6.. Cele edukacyjne: 1.. Dziecko doskonali zdobyte umiejętności.. 8) Pajęczyna uczuć.May 10, 2021PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z PRZYRODY realizowanych dla uczniów klas V-VII I.. Zasady skutecznego uczenia się (2) 5.. Czytanie fragmentów tekstu i opowiadanie dalszego biegu wydarzeń.. Koordynator ds. dostępności KORONAWIRUS- informacje LEKCJE ZDALNE Logopedia Ochrona Danych Osobowych Pedagog szkolny PLAN LEKCJI Projekty i programy REKRUTACJA 2022 .1) batik - wykonanie rysunku kolorowym tuszem, pokrycie go klejem roślinnym, pomalowanie całej kartki tuszem czarnym, wymycie wodą miejsc pokrytych klejem.. Zajęcia rozwijające uzdolnienia (20.04-15.05.2020r.). 5) Moje słabe strony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt