Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach

Pobierz

Nazwa traktatu.. Nazwa traktatu Data podpisaniaData wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracjieuropejskiej.. 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą .. Pytanie.. Nazwa traktatu, data podpisania, data wejścia w życie.. Szkoła podstawowa.. Nazwa traktatu Data podpisaniaData wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)4.. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)Ćwiczenia 1.. Wstaw w xxxxxxxx Nazwa traktatuData podpisaniaData wejścia w życie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23 lipca 1952 r.2.. Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Traktat ustanawiajqq Europejskq Wspötnote Energii Atomowej) traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej)• Tworzą go prezydenci lub szefowie rządów z krajów wchodzących w skład UE..

Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.

Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Przyporządkuj nazwy organów Unii Europejskiej do odpowiednich opisów.. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)3.W jej skład wchodzą ministrowie rządów z poszczególnych krajów należących do UE.. (Wszystkie ćwiczenia masz w Załączniku 1 - możesz go wydrukować lub przepisać do zeszytu).. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 8 kwietnia 1965 r.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej..

2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.

- szkoła podstawowa.. Wstaw w xxxxxxxx Nazwa traktatuData podpisaniaData wejścia w życie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23 lipca 1952 r.NAZWA TRAKTATU DATA PODPISANIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE Traktat paryski 18 kwietnia 1951 r. 23 lipca 1952 r. Tr.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. A.Oglądamy film.. Tworzą go prezydenci lub szefowie rządów z krajów wchodzących w skład UE.. W zeszycie zapiszcie tak: 5E.. Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Kontroluje działalność Komisji Europejskiej.. Piotr.. Tabelę przerysujcie do zeszytu.. Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje kierunki działania wspólnoty.. Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje kierunki działania wspólnoty.. Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający EWG i Euratom) 8 kwietnia 1965 r. traktat z Maestriach (Traktat o Unii Europejskiej) 2 października 1997 r. Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Nazwa traktatu traktaty rzymskie (Traktat ustanawiaj«y EuropejskQ WsÞ61notç Gospodarczq.. 1 maja 2004 roku wszedł on w życie i miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię oraz Węgry.2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej..

ĆWICZENIE 2 Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.

Nazwa traktatu Data podpisaniaData wejścia w życieĆwiczenie | Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. 16 pkt./…….. Jedyna instytucja UE, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich.. Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje kierunki działania wspólnoty.. traktaty rzymskie (*W kwietniu 2003 roku przedstawiciele 15 państw "starej Unii" i 10 kandydujących podpisali w Atenach traktat akcesyjny.. 2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) 8 kwietnia 1965 r.2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 8 kwietnia 1965 r.DAJE NAJ Zad 1 Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej..

Polub to zadanie.Zad 1 Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.

Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.. Nazwa traktatu Data podpisania ata wejścia w życie 23 lipca 1952 r. traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,Traktatrządów z krajów wchodzących w skład UE.. Nazwa traktatu Daty podpisania Daty wejścia w życie 23 lipca 1952 r. Traktaty rzymskie ( Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt