Na czym polega miłość platoniczna

Pobierz

Dążenie to realizuje się poprzez różne rodzaje miłości, pośród których najbliższą doskonałości jest philia - czysto duchowa więź z drugim człowiekiem, dająca otwarcie na świat idei.Miłość platoniczna ma według przyjętej konwencji jedynie wymiar duchowy, nie seksualny czy zmysłowy.. Oto niektóre rodzaje miłości platonicznej: Platoniczna miłość nieodwzajemniona - w takim przypadku tylko jedna strona jest zaangażowana w uczucie.. Tak więc platoniczna miłość nie jest do końca rodzajem pozbawionej romantyzmu, przyjaznej miłości, jak zwykliśmy to postrzegać.W miłości platonicznej jest miejsce na przyjacielskie relacje, spotkania, czy nawet dotyk.. Najczęściej kojarzona z pierwszą miłością, szczerą przyjaźnią czy młodzieńczym zadurzeniem w gwiazdach kina i estrady.. Jest to relacja czysto przyjacielska, bezinteresowna i często wyidealizowana.. Druga natomiast, albo nie wie o tym, że ktoś darzy ją sympatią, albo pomimo świadomości tego, że ktoś obdarzył ją uczuciem nie jest w stanie .Jan 24, 2022Miłość platoniczna związana jest z obsesyjnym myśleniem o drugiej osobie.. Wyjaśnijmy je sobie.Uznajemy za prawdy oczywiste: że wszyscy ludzie rodzą się równi; 1) że Stwórca nadał im pewne niezbywalne prawa; że należą do nich: prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia; że aby prawa te zabezpieczyć, ludzie powołują spośród siebie rządy opierające swą sprawiedliwą władzę na zgodzie rządzonych; 2) że kiedykolwiek jakaś forma rządu staje się szkodliwa dla tych celów, naród ma prawo zmienić lub obalić rząd taki i ustanowić inny, opierając jego .Miłość platoniczna czyli nieodwzajemniona..

Na czym polega miłość platoniczna?.

Nazwał ją philia.Miłość platoniczna to uczucie pomiędzy osobami, których nie łączy więź seksualna.. Często wiąże się z idealizowaniem partnera.. Cały kontakt jest po prostu skupiony na duchowej sferze.. Osoba kochająca platonicznie nie dąży do spotkań, rozmów.. To uczucie wzniosłe, wyidealizowane, bezinteresowne, gdzie najważniejsza więź duchowa.. Z powodu swojej niedostępności wydaje się bardziej atrakcyjny.Miłość platoniczna w zasadzie dotyczy znalezienia tej części Twojej duszy, której Ci brakuje w innej osobie.. - Miłość platoniczna to miłość - Pytania i odpowiedzi - HistoriaToday1 day agoAdrian Jurewicz: Miłość platoniczna - definicja, rodzaje miłości platonicznej.. Koncepcja miłości platonicznej wywodzi się z pism Platona.. Ekspert: Miłość romantyczna to wytwór kultury, a nie uczucie czy stan naturalny.. Sensem Platońskiej teorii miłości to, że poprzez realne, względne, skończone, doczesne można osiągnąć cele idealne, bezwzględne .. Na czym polega miłość platoniczna?. Współczesne znaczenie ma jednak niewiele wspólnego z pierwowzorem.. To pragnienie trwania przy ukochanej lub ukochanym.. Wszystko dlatego, że niekoniecznie chce poznać wady ukochanej osoby.Miłość platoniczna, o której Pani pisze, to miłość niezrealizowana, w której partnerzy nie mają realnego kontaktu, nie tworzą związku..

Lektury ... Na czym polega miłość platoniczna Podobne tematy.

U Platona miłość była drogą wiodącą ku wyższym formom poznania, od miłości cielesnej, ku poznaniu idei dobra i piękna.. Jakie są rodzaje miłości platonicznej?Jun 2, 2020Feb 3, 2021Miłość platoniczna to uczucie, które często towarzyszy osobom nieśmiałym lub takim, które mają problem z nawiązaniem nowych kontaktów.. Są nimi dobro czy piękno.. Może być już w związku z kimś innym, być w nieodpowiednim wieku lub po prostu nie czuje tego samego.. Czasami mówi się o miłości platonicznej także w przypadku uczucia jednostronnego, gdy druga osoba nie ma pojęcia, ze stała się obiektem czyichś uczuć.. Obawiając się porażki, odrzucenia, wolą kogoś darzyć uczuciem.Chociaż potocznie mówi się, że miłość platoniczna to taka, która jest pozbawiona kontaktu fizycznego, w rzeczywistości to jedno określenie ma wiele rodzajów.. Język polski.. Zazwyczaj miłość platoniczną kojarzy się z nastolatkami, którzy jeszcze nie rozpoczęli współżycia bądź obdarzyli swoim pierwszym uczuciem gwiazdę kina czy muzyki.. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-03-09)].. Na pierwszym miejscu postawił on sobie piękne ciało, dopiero później piękno duchowe.. Może tak być w przypadku zakochania się nastolatka w nauczycielu lub idolu.Miłość platoniczna - miłość wzniosła, wyidealizowana, wolna od seksu i zmysłowości, przyjacielska, bezinteresowna, lojalna i wierna..

Miłość platoniczna została odkryta przez Platona.

Współcześnie coraz częściej mówi się o miłości platonicznej jako uczuciu nieodwzajemnionym - osoba, którą darzy się uczuciem, jest z jakiegoś powodu niedostępna.. Nie ma w niej miejsca na żadną cielesność.. cnota Giaur idealizm miło .Miłość platoniczna oderwana jest od strefy zmysłowej i erotycznej.. Wiąże się często z pragnieniem doznania wyidealizowanego uczucia.. dzieje.pl, 14 lutego 2016.. Często osoby .Jan 4, 2021OBRAZ MIŁOŚCI W BIBLII Czym jest miłość To pytanie które stawiają sobie od zarania dziejów najwięksi myśliciele i filozofowie oraz my zwykli ludzie.. Platon uważał, że miłość to właściwe duszy dążenie do osiągnięcia i wiecznego posiadania dobra.. Nie interesują jej bezpośrednie kontakty.. Ale ta osoba jest w dużej mierze reprezentacją tego, co postrzegasz jako dobre, piękne, prawdziwe i sprawiedliwe.. Stanowi motyw w literaturze i sztuce od czasów renesansu.. Dodatkowo bardzo często wiąże się ona z wielkim podziwem.. Miłość platoniczna zdarza się jednak także między osobami dorosłymi - .Miłość platoniczna jest zatem, w sensie ścisłym, dążeniem do objęcia umysłem wyabstrahowanych, idealnych bytów.. Miłość platoniczna to rodzaj uczucia między dwojgiem ludzi, których nie łączy więź seksualna.. Relacja między dwojgiem ludzi rozwija się poprzez rozmowy, wymienianie poglądów, zdobywanie wspólnych wspomnień i doświadczeń, nie zaś poprzez skupianie się na cielesności.Na czym polega związek platoniczny?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt