Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ropy naftowej

Pobierz

Transport morski umożliwia przewóz dużych ilości towarów na znaczne odległości.Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2019 roku 17,7% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 6,5% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 11,2% - nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 10,9% (firma ta pomija tradycyjne opalanie drewnem i inną biomasą).Do surowców skalnych zaliczamy: - wapienie, dolomity i margle - występują głownie w Górach Świętokrzyskich (Chęciny, Opatów, Wierzbica), na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (od Krakowa po Wieluń), na Wyżynie Lubelskiej (Rejowiec), w okolicach Opola i na Kujawach.. piasek - w budownictwie.. - torfy.. Ponadto na dnie Bałtyku występują surowce mineralne, między innymi ropa naftowa, gaz ziemny, surowce skalne (np. piaski i żwiry), a także bursztyn.. Do podanych miejsc (krajów) wydobycia, dopisz odpowiedni surowiec, wybierając go spośród podanych: rudy miedzi, rudy żelaza, węgiel kamienny, ropa naftowa, boksyty, gaz ziemny.Zadanie: podaj 2 wykorzystania gospodarcze surowców mineralnych granit,rudy miedzi,ropa naftowa,węgiel kamienny Rozwiązanie: granit budownictwo np kominy, parapety, schody , wykorzystywany do budowy dróg rudy4.. ropa naftowa -mrobi się z niej benzynę..

Znane zasoby są w świecie rozmieszczone bardzo nierównomiernie.Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ropy naftowej.

Natomiast kraje zachodnie nie protestują przeciwko absolutystycznym formom rządów w Arabii Saudyjskiej, kraju o jednym z największych wydobyć ropy naftowej, i zaopatrują się tam w .Podział i przykłady : 1. gips - płyty gipsowe.. Wykorzystanie gazu ziemnego: 1. paliwa: benzynę różnych rodzajów, olej napędowy do silników Diesla, oleje opałowe, naftę (wykorzystywaną dawniej do oświetlania domów, a także jako środek czyszczący),Zadanie: 1 wymień przykłady wykorzystywania zysków ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego w krajach bliskowschodnich a przemysł b szkolnictwo .. W puszczy znajdują się liczne surowce np. miedź czy żelazo, ponadto ropa naftowa a nawet złoto i diamenty.. - gips - wydobywany na obszarze Niecki Nidziańskiej (Gacki .b).. Zadanie 12 (2 pkt.). - bituminy (ropa naftowa, gaz ziemny, ozokeryt, czyli wosk ziemny, łupki bitumiczne) SUROWCE METALICZNE.Zadania maturalne z Geografii Temat: Gospodarka Polski Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. 0-4 p. a) Sudety - Śnieżka 1602 m.n.p.m.. Węgiel kamienny nie wydostaje się na powierzchnię ziemi samoczynnie.Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania zbiorników wodnych : a) Jeziora antropogenicznego, b) stawów 2009-04-06 16:29:36 Co robi sie z soli kamiennej ?.

Teorie tłumaczące powstanie ropy naftowej, zwanej dawniej olejem skalnym, są bardzo ...

Surowce mineralne możemy podzielić na: SUROWCE ENERGETYCZNE.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.Question from @Ela1123.. Budowlane - skały np. wapienne, gipsowe, piasek 3. ktoś wie ?. b) Góry Świętokrzyskie - Łysica 612 m.n.p.m.. Do podanych nazw krain geograficznych dopisz nazwy i wysokości ich najwyższych szczytów.. • produkcja paliw produkcja towrzyw sztucznych np. plastik 8.. Gaz ziemny jest najlepszym pod względem ekonomicznym paliwem stosowanym przez indywidualne osoby.. ZNACZENIE ROPY NAFTOWEJ Bardzo ważnym surowcem energetycznym, oprócz węgla, jest ropa naftowa.. Na przykład mają umowę z Sudanem, którego prezydent jest ścigany listem gończym Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie w Darfurze Darfurze.. piaskowiec - robi się z niego cement.. - węgiel brunatny.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Są one niezbędne dlaJest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery..

Metalurgiczne - rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu 5.maria6 Zadanie 1 Przykłady gospodarczego wykorzystywania skał mogą być różne.

Chemiczne - rudy metali, skały wapienne, sól kamienna, nawozy mineralne 4.. Jednym z nich może być np. ropa naftowa w wyniku, której powstaje benzyna do różnych samochodów, tych osobobych i ciężarowych oraz różnego typu autobusów.. - węgiel kamienny.. Energetyczne - ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel 2.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .węgiel kamienny, ropa naftowa, liczba potencjalnych pracowników, woda, zwierzęta, rośliny, gaz ziemny, gleba, tlen w powietrzu, torf, poziom wykształcenia, węgiel brunatny, budynki fabryczne, grzyby, kapitał 2012-09-23 15:34:26 Podaj przyjlady gospodarczego wykorzystania zbiornikow wodnych - jeziora 2009-04-18 21:13:25Stosowany jako paliwo i reduktor w procesie wielkopiecowym (otrzymywanie stali z rud żelaza) oraz jako bezdymne paliwo do centralnego ogrzewania.. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ropy naftowej.Ropa naftowa - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.. Gaz ziemny jest znacznie lepszym surowcem energetycznym niż inne stosowane aktualnie na świecie.. Wskaż, zaznaczając "x" w odpowiednich kółkach na mapie, dwa obszary, na których znajdują się technopolie.. Ropa naftowa jest używana w procesie produkcyjnym smarów oraz olejów silnikowych, które są używane w wielu maszynach..

SUROWCE MINERALNE: 1) energetyczne: -ropa naftowa -gaz ziemny -węgiel.Wszystko jest uzależnione od typu ropy naftowej i produktów, które chcemy otrzymać.

Konflikt gospodarka - ekologia w dżungli Amazonii razylia, która dynamicznie się rozwija doświadcza obecnie poważnego konfliktu na linii gospodarka a ekologia w związku z dżungla Amazonii.. Dzięki ropie naftowej możliwe są procesy produkcyjne: barwników, kosmetyków, substancji wybuchowych, leków, włókien oraz nawozów sztucznych, substancji owadobójczych, atramentu, plastiku oraz syntetycznego kauczuku.Pięć przykładów wykorzystania ropy naftowej !. Może być także marmur, który jest potrzebny do ładnych i kolorowych płytek.Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołówstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę.. W rejonie miejscowości Międzychód, na głębokości około 3,2 km zostały znalezione 2002 i 2003 roku złoża zawierające duże ilości ropy i gazu ziemnego.Ropa naftowa jest szczególnym surowcem, gdyż jej cena na rynkach światowych wpływa na międzynarodową koniunkturę gospodarczą, a przede wszystkim na poziom cen wielu towarów, powodując nieraz poważne kryzysy w niektórych krajach i perturbacje na rynkach zagranicznych.. 10.odpowiedział (a) 08.05.2011 o 16:45: marmur - z tego robi się blaty kuchenne, płytki.. Założenia teorii: Ropa naftowa wiele lat temu na skutek przeobrażenia szczątków organizmów zwierzęcych oraz roślinnych, które gromadziły się z okruszkami mineralnymi w morskich osadach.Chiny podpisują umowy na dostawy bardzo im potrzebnej ropy naftowej, nie zwracając uwagi na panujący system rządów w kraju produkującym to paliwo.. Gaz ziemny występujący ze złożami ropy naftowej lub niezależnie od nich, ma formę suchą lub mokrą (odgazolinowuje się go).Powstają w wyniku wietrzenia i rozkruszania skał wcześniej istniejących na powierzchni Ziemi i w zbiornikach wodnych; mogą ulegać spojeniu pod wpływem temperatury, ciśnienia i przemian chemicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt