Czym był pacta conventa

Pobierz

napisz kim byli: -Albrecht Hohenzollern -Zygmunt I Stary -Zygmunt II August -Jan Zamoyski -Mikołaj Rej -Jan Kochanowski -Henryk Waleza -Stanisław Żółkiewski -Augustyn Kordecki -Jan III Sobieski dlaczego Polskę nazywano państwem bez stosów.1.. Wyjaśnij, dlaczego Henryk Walezy zrezygnował z tronu polskiego.. Zgodnie z postanowieniami pierwszych pacta conventa, król Henryk Walezy był zobowiązany do: kształcenia młodzieży polskiej w Paryżu, spłaty długów Zygmunta Augusta, utrzymywania przymierza polsko-francuskiego,Pacta conventa (warunki uzgodnione, występuje także pisownia pakta konwenta) - umowa o charakterze publiczno-prawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla.. Omów najważniejsze osiągnięcia Stefana Batorego.. Odpowiedz, dlaczego król musiał ich przestrzegać.. Paweł Rzewuski.. (był to warunek objęcia władzy).. wymień stany biorące udział w sejmie walnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt