Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty przedszkole

Pobierz

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. 1).Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoImię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Iwona NowakOpiekun: mgr Renata KMiejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 19Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2.. Oprócz wielu standardowych zapisów, które muszą znaleźć się w planie dodatkowo jest w nim:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Informacje o nauczycielu: Imię nazwisko: Aleksandra Oleszkiewicz Aktualny status zawodowy: nauczyciel stażysta Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:Plik Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.doc na koncie użytkownika anamel1 • folder PLAN AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W PRZEDSZKOLU • Data dodania: 19 wrz 2011PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

OstródaZawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamZobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego.. Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole ul.L .. planu rozwoju zawodowego zawodowego .. - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu 8 § 6 ust.. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia przedszkolnej dokumentacji Regularne sporządzanie konspektów z prowadzonych zajęć, uzupełnianie wpisów w dzienniku, pisanie planów miesięcznych, uzupełnianie arkuszy obserwacji dzieci oraz innych dokumentówPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Natalia Skórska..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Stanowisko: Nauczyciel stażysta.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. ( Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.. To także informacje o wykształceniu - np. tytuły prac magisterskich i licencjackich.Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1.. 2.plan rozwoju zawodowego jest podzielony na kilka sekcji - pierwszą z nich są dane osobowe: informacje o nauczycielu - stażyście takie, jak np. imię i nazwisko, zajmowane stanowisko i adres szkoły.. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć musi zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwrócić go do poprawy, wyznaczając termin na dokonanie zmian.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich..

1 września 2018 r. Staż nauczyciela.

M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa .. Staffa 41 57-320 Polnica Zdrój.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych - kierunek Administracja Publiczna.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Możecie poczytać poniżej, jak ja przedstawiłam mój 9 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ALEKSANDRY OLESZKIEWICZ NAUCZYCIELA STAŻYSTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYŃCU UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 1..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Karolina.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego.. Stanowisko: nauczyciel mianowany.. DANE OSOBOWE 1.. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. "PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.doc.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2.. Nazwa placówki: Przedszkole w Drawsku Pomorskim .. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.. DANE OSOBOWE 1.. Przeprowadzenie co najmniej jednych zajęć w obecności dyrektora przedszkola w trakcie trwania stażu oraz omówienie ich.. Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.Nauczyciela.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. 2 pkt 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Lp.zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Kwalifikacje: 1.. W związku z baaaaardzo dużym zainteresowaniem postem związanym z awansem zawodowym na Nauczyciela Stażystę, który znajduje się tu: KLIK postanowiłam podzielić się swoim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela stażystę.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2.. Posiadane kwalifikacje:1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt