Wniosek o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego

Pobierz

Artykuły przypisane do interpretacji.. Sprawdź, jak założyć profil zaufany .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Oferty pracySkarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.Na pisemny wniosek zainteresowanego minister finansów wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.. Po złożeniu wniosku pracownicy urzędu sprawdzają go i - jeżeli znajdą błędy lub zauważą brak niezbędnych dokumentów - wzywają podatnika do wprowadzenia poprawek.. ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 828 KB ) Informacje o publikacji dokumentuAdres do doręczeń: (pełnomocnictwo w załączeniu) Do: Prezydent Miasta Katowice ul: Młyńska Katowice Przedmiot wniosku: 2 (dwa) zdarzenia przyszłe WNIOSEK O WYDANIE PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Działając na podstawie art. 14j w związku z art. 14b ustawy z dnia 29 sierp ia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst .Przez internet W Krajowej Informacji Skarbowej Listownie Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację indywidualną przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego..

Przygotowywanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego; Zapraszam!

Nr 112, poz. 770 z późn.. Termin realizacji: Do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.Kalkulator zdolności kredytowej.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa .zgodnie z art. 14a § 1 ordynacji podatkowej stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola …Zobacz inne nasze interpretacje podatkowe: Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2005 1438/DF1/415-84/168/05/AS .. W dniu 28.04.2005r.. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.. Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia .Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego..

Wymagane dokumenty: Wniosek o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (wzór wniosku poniżej) V.

Tryb .został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej kwestii, czy znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych budowle - latarnie oświetleniowe, stanowiące własność spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy też są od tego podatku zwolnione na podstawie art. 2 …1.. iż pismem z dnia 26-04-2005r złożyła Pani wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie.. W dniu 30.X .Rodzaj dokumentu: Sygnatura: Data: Organ wydający: Temat: Słowo kluczowe: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego DW X.2014/2017.ML 29 grudnia 2017 rok Prezydent Miasta Leszna Od kiedyMinister finansów na pisemny wniosek podatnika wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).. Praca.. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.18.01.2016 Wniosek o interpretację musi dotyczyć konkretnej sprawy Z uzasadnienia: Podkreślenia wymaga, że instytucja interpretacji indywidualnych nie została stworzona dla celów analizowania skutków podatkowych potencjalnych, planowanych działań podatników pod kątem porównawczym bądź optymalizacyjnym.Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.Procedura składania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej..

Kto może złożyć wniosek?

Spółka wniosła skargę na decyzję izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww.. Ważne jest to, że wniosek o interpretację może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego OPŁATY Opłata za złożony wniosek wynosi 40 zł.. Do tego artykulu posiadamy jeszcze 60 interpretacje.. +48 694 .Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) Numer konta 07124052111111000049205949 Dodatkowe informacje Wniosek podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Z .W ocenie organów podatkowych przepisy ustawy o ZFŚS nie stanowią prawa podatkowego, zatem wniosek o interpretację przepisów tej ustawy nie jest wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie .Zajmujemy się opiniami spraw podatkowych oraz sporządzaniem wniosków o interpretacje przepisów prawa.. Wydział realizujący: Referat Podatków.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Strona główna; O Kancelarii .. prawo podatkowe..

W tej rubryce ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać przepisy, o których interpretację występuje do Ministra Finansów.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn.. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania.. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający .Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.. Czy osoba, która nie zgadzaNa podstawie przepisu art. 10 wspomnianej ustawy przedsiębiorca w swojej indywidualnej sprawie może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.. Czy jednak do przepisów tych można zaliczyć Dyrektywy UE?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, a zatem mając na uwadze pytanie zawarte w przedmiotowym wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja .. 2.W myśl art. 14b cytowanej ustawy, prezydent miasta, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną.). Kancelaria Radcy Prawnego.. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zasady wydawania interpretacji nie zawierają takiego .pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku do GUS o wydanie opinii interpretacyjnych w zakresie klasyfikacji statystycznej, pomoc w zakresie zaskarżenia niekorzystnej interpretacji podatkowej.Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 5 stycznia 2006..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt