Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej k 3x-2y

Pobierz

a)k:4x+9y=0 i przecinającej oś oy w punkcie p(0,5) b)k:2x-11=0 i przecinającej oś oox w punkcie (-4,0) bardzo proszę o rozwiązanie i wytłumaczenieMożna także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Napisz równanie ogólne prostej L równoległej do prostej: a) k: 3x-2y+ pierwiastek 3 = 0 i przechodzącej przez punkt P(-1,1) b) k: 4x+9=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0,5) c) k: 2x-11=0 i…".. Trzeba napisać równanie prostej prostopadłej oraz równoległej do k .Prosta Równanie kierunkowe: c z z b y y a x x 0 0 0 gdzie punkt , a wektor i nazywamy go wektorem kierunkowym prostej .. 3 Odpowiedź prawidłowa B Zadanie 16.. Expert Odpowiedzi: 1131 0 people got help.Napisz równanie ogólne prostej L równoległej do prostej: a) k: 3x-2y+ pierwiastek 3 = 0 i przechodzącej przez punkt P(-1,1) b) k: 4x+9=0 i przecinającej oś OY w punkcie.. Do prostej l należą punkty R=(0,1) i P=(-2,-3).Napisz równanie prostej k równoległej do l i przechodzącej przez punkt Q=(3,3)6.41.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.1.. Odpowiedź A. justynalawrenczuk.. Napisz równanie ogólne prostej m równoległej do prostej: a) k: 3x - 2y + sqrt(3) = 0 i przechodzącej przez punkt P(- 1, 1) b) k / 4 * x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5) c) k / 2 * x - 11 = 0 i przecinającej oś OX w punkcie P(- 4, 0) .Napisz równanie ogólne prostej / równoległej do prostej: a) k: 3x-2y+√3=0 i przechodzącej przez punkt P(-1, 1) b) k: 4x +9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5)Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(1,2)\)..

Z równania kierunkowego do równania ogólnego prostej.

Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a)k:3x-2y+ 3 =0 i przechodzącej przez punkt P (-1,1) b)k:4x+9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P (0,5) c)k:2x-11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P (-4,0) 2.Napisz równianie ogólne prostej l prostopadłej do prostej:Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a)k 3x-2y+ pierwastek z 3 i przechodzącej przez punkt p(-1,1) w odpowiedziach w książce wychodzi l: 3x-2y+5=0 Bardzo prosze o pomoc i wytłumaczeniek\colon\ y=5x+2.. Nowa jakość zadań domowych.. Odpowiedź prawidłowa: y=2xNaumiem.pl - Rozwiąż zadanie: Array.. Polecenie : napisz równanie ogólne prostej prostopadłej do prostej k:-0.4x+2y+4=0 Prawidłowa odpowiedź ze zbioru z matematyki ma być: l:2x+0.4y-20=0 Dziękuję.Zostaw LIKE jeśli podoba ci się ten filmik, kliknij w SUBSKRYBUJ i dzwoneczek by otrzymać powiadomienia o nowych filmach oraz zostaw KOMENTARZ, w którym podr.Prosta prostopadła WARUNEK PROSTOPADŁOŚCI: zatem podstawiamy współrzędne punktu (-1;2) Zatem y=-3x-1 Odp:Równanie prostej prostopadłej do prostej x-3y+6=0 przechodzącej przez pkt (-1,2) MA POSTAĆ y=-3x-11.Napisz równanie prostej równoległej do prostej y= -3x+2 i przechodzącej przez punkt A(-2,0).. Zad 4 Napisz równanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a) k: 5x-y+3=0 i przechodzącej przez punkt P ( -1,2)Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a) k: 3x-2y+√3=0 i przechodzącej przez punkt P (-1,1) b) k: 4x+9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P (0,5) Zad 3 Dane są równania ogólne prostych k i l. Czy proste k i l są do siebie prostopadłe?.

Załóżmy, że chcemy wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez punkty oraz .

\(y=2x\) Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y= rac{1}{2}x+1\).Proszę o zrobienie tego zadania lub powiedzenie co źle mam w tym zrobionym do tej pory na zdjęciu.. Zapisujemy równanie prostej w postaci kierunkowej: Podstawiamy do tego równania współrzędne punktu : oraz punktu : W ten sposób otrzymujemy dwa równania z dwiema niewiadomymi oraz : .1 Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a) k: 2x−11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(−4,0)b) k: 3x - 2y +√3 = 0 i przechodzącej przez punkt P(-1, 1) c) 2x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0,5).. Uzasadnienie: Równanie krawędziowe: 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 Ax By Cz D Ax By C z D Prosta jest w nim przedstawiona jako wspólna część ~krawędź dwóch płaszczyzn.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.mam dany punkt P= 2 ,-3 i równanie prostej k: \ 2x-3y=0 .. 0.1 Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a) k: 2x−11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(−4,0) b) k: 3x - 2y + √3 = 0 i przechodzącej przez punkt P(-1, 1) c) 2x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0,5)Lili: Pomóżcie Napisz równanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a)k: 5x−y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(−1;2) b)k: y+4=0 i przechodzącej przez punkt P(− √ 7; √ 2) c)k: 10x−7=0 i przechodzącej przez punkt P(3;8) d)k: −3x+2y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0;−2) e)k: 8x+3y−9=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OY f)k: −0,4x+2y+4=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OXProste opisane równaniami Ax+By+C=0 i A 1 x+B 1 y+C 1 =0 są prostopadłe wtedy, gdy: a) Powyższe równanie jest spełnione dla: Równanie prostej l możemy zapisać w postaci: Podstawiając współrzędne punktu P otrzymujemy: Zatem otrzymujemy: b) Prosta k jest postaci: Prosta prostopadła do prostej k jest postaci:Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a) k: 3x-2y+√3=0 i przechodzącej przez punkt P (-1,1) b) k: 4x+9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P (0,5) Zad 3 Dane są równania ogólne prostych k i l. Czy proste k i l są do siebie prostopadłe?.

Zatem jest ona równoległa do prostej y = -3/2x + b, gdzie b jest dowolna liczbą.

Odpowiedz.. C (0,3) Wyznaczyłam z punktu A i B wzór prostej: {5=a+b 4=3a+b { 5 = a + b 4 = 3 a + b. wyszedł wzór: f(x)=0,5x+2,5 f ( x) = 0, 5 x + 2, 5.3x + 2y - 4 = 0 2y = - 3x + 4 y = -3/2x + 2 Proste są równoległe jeżeli mają te same współczynniki kierunkowe.. 2.Określ wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla x należy(2, \infty ), i której wykres jest równoległy do prostej y=3x.. Zad 4Napisz równanie ogólne prostej l przechodzącej przez punkt C i równoległej do prostej przechodzącej przez punkty A i B gdy: A (3,4) B (1,5?). Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x^2 -6x+y^2+12y=19Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=−3x+5 jest równy A.. Sprawdzian z geometrii analitycznej - 2.24 b) Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej:Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej.. Aby z równania kierunkowego otrzymać równanie ogólne prostej należy wszystkie wyrażenia przerzucić na lewą stronę (tak aby po prawej zostało tylko 0) i uporządkować.Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej k: 3x-2y+5=0 i przechodzącej przez punkt P= (5,-3) +0 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt