Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego innowacyjna gospodarka

Pobierz

Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności aktualizacje dostosowujące Szczegółowy opis priorytetów PO IG do zmienionego w trakcie przeglądu środokresowego Programu Innowacyjna Gospodarka, a .2) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.. "Fundusze Unijne 2007-2013.. 5 5 Wymienione dokumenty i akty prawne są dostępne na stronie Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 za II półrocze 2010 r. 2 .. Warszawa, 5 kwie1 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. .. - Badania i rozwój nowoczesnych technologiiW dniu 23 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 667/15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III - Transport, Osi Priorytetowej VIII - Zatrudnienie.Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka Kategoria: Wiadomości , Zmiany w dokumentach | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka 6 grudnia 2010 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 .1 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. ..

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Definicje Ilekroć w Umowie mowa jest o: 5 Wymienione dokumenty i akty prawne są dostępne na stronie podstawie art. 26 ust.. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki .Sygnatura Minister Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013↑ Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ↑ Bąk H. (2007).. Cel i zakres Szczegóowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego ł Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 .13) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.5 Strony uzgadniają, co następuje: § 1. zm.);Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z .5 kwietnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013..

zm.);14) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.. Warszawa, 10 paździer2 SPIS TRE ŚCI 1.. Obowi ązek przygotowania tego dokumentu spoczywa na instytucji zarz ądzaj ącejW poszczególnych priorytetach planuje się dotować: naukę, która może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, warunki dla rozwoju tej nauki i jej współpracy z biznesem, firmy, które te rozwiązania mogą komercjalizować, firmy, które mają innowacyjne projekty, promocję polskich produktów i firm, które mogą podbić globalne rynki, informatyzację gospodarki i administracji.1 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. Warszawa, 27 czerwca 2013 r.1 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. Wersja uwzględniająca erratę Warszawa, 29 .1 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. ..

Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego (zwany dalej Uszczegółowieniem).

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dzieli się na 9 osi priorytetowych, a te z kolei na konkretne działania, w ramach których odbywa się wybór projektów do dofinansowania w ramach trybów: indywidualny, konkursowy, systemowy, pomocy technicznej.. Obowi ązek przygotowania tego dokumentu spoczywa na instytucji zarz ądzaj ącej programem operacyjnym, zgodnie z art. 26 ust.. Warszawa, 1 kwieUżywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. "Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia", Warszawa 2007, s. 128 ↑ Cieślak R. (2008).. Oś priorytetowa 1.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje: 1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 .2) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r, Nr 84, poz. 712, z późn..

W przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest to Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt