Wypisz z utworu epitety określające podane rzeczowniki

Pobierz

Wypisz z tekstu metaforyczne określenie nadziei.5.. 11.Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersja Odmień przez przypadki w liczbie poj i mn rzeczowniki : - droga -wąż - pasek oddziel poziomą kreską temat od końcówki .4. .. Do podanych rzeczowników dopisz dowolne, określające je przymiotnikiWskaż w powyższym fragmencie epitety określające kształt lub barwę.. Ile dywanów z ludzi porozpościerałaz podanego tekstu wypisz rzeczowniki.. Przeczytaj, co pewien reporter napisał o losach "kulawej drogi": "Początek wiosny niespodziewanie ujawnił fatalny stan drogi.. Epitety pozwałają szczegółowo i barwnie opisać rzeczywistość, uczucia, myśli, o których jest mowa w wierszu.. Ile stronic historii ponumerowała.. Zapisz notatkę: Ojczyznę kocha ten, kto szanuje przyrodę, pracuje dla niej, kto jest dobry i życzliwy dla innych.. synonim antonim lśniący niejasny d. Objaśnij sens wyrażenia wiatr rozwiał okno.Wypisz z wiersza: a)epitety b)czasowniki ekspresyjne zwiastujące niebezpieczeństwa c)metafory d)wykrzykniki "Bagnet na broń" Władysław Broniewski Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz - Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną, i nocą kolbami w drzwi załomocą - ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi.Wypisz z wiersz wszystkie środki stylistyczne:epitety, porównania, przenośnie, uosobienia, ożywienia, onomatopeja, powtórzenia, zdrobnienia, zgrubnienia, neologizmyWiersz:Małe kinaNajlepsze te małe kinaw rozterce i w udręce,z krzesłami wyściełanymipluszem czerwonym jak serce.Na dworze jeszcze widno,a już się lampa kołyszei cienie meandrem biegnąnad zwiastującym afiszem.Kasjerka .w podanym wierszu wypisz : epitety z rzeczowników i metaforyw lesieWolno i sennie chdząpo jasnym tle błękitusrebrzystobiałe chmurkiz połyskiem aksamitu.Niekiedy sie zasrebrzypod słońca blask z ukosajaskółka śmigła, czarnasunąca przez niebiosa.Po łące cichej , jasnej ,w srebrne objetej ramyprzez opalowy strómieńzłote sie kładą plamy.Szmaragdem słońce błyskana ciemniej .Dopisz do podanych rzeczowników epitety rozpoczynające się na że,żo ża,ży-marsz-dyscyplina-szansa-gleba-ton-gest-taniec-mundur BŁAGAM POTRZEBUJE NA JUTRO!.

Wypisz z wiersza przymiotniki określające podane rzeczowniki.

Polecenie 4 Wypisz z wiersza wszystkie .. Wymień te epitety z wiersza, które: - mają podobne znaczenie, - są przeciwstawne (kontrastowe).. Czemu służy on w tekście?. Uzupełnij tabelę.. Brzegami sinej Świtezi wody Idą przy świetle księżyca".. Zapisz je w zeszycie !. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.. Język polski.I.. W jakim znaczeniu został użyty wyraz dom w wierszu Marii Konopnickiej?. określ ich rodzaj.. żyjątka-.Jest nim na ogół przymiotnik( np. uliczki, dziwne), rzadziej rzeczownik( np. skrawek słońca).. Rozwiązania.. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej "Pieśń o domu".. Z jaką figurą stylistyczną mamy tu do czynienia?. 7.Wypisz z tekstu epitety określające podane rzeczowniki oraz porównania.Z podanego fragmentu wiersza wypisz epitety wraz z rzeczownikami.. 98 pkt!. (0 - 2 punkty) 41 42 87 34 23 68 45 33 .. Z podanego wiersza wypisz epitety określające Norwida.. Wypisz z podanego fragmentu epitety określające młodzieńca.. Jaka to obok dziewica?. "Teraz dorożką zaczarowaną jedzie pan młody z tą młodą panną za miasto, gdzie jest stara kaplica, i tam, jak w ślicznej starej piosence, wiąże im stułą stęsknione ręce ksiądz, co podobny jest do księżyca" Temat: Utrwalanie wiadomości o epitecie..

Wypisz z wiersza epitety określające dom i jego otoczenie.

Na podstawie wiersza połącz podane wyrazy z odpowiednimi określeniami: droga śmiesznie pole złoty parasol zielone bajki żółta 3.. Z poniższego fragmentu wiersza wypisz wszystkie epitety.. Wiersz W pamiętniku Zofii Bobrówny Zadanie 5 w drugiej strofie wiersza podkreśl rzeczowniki wraz z określającymi je przymiotnikami.. rzeczowniki epitety dom dach próg trawy zboża 2.. Nadaj im nową formę 2.Wypisz z wiersza epitety określające Hioba.. Wyjasnij przyczyne watpliwosci podmiotu lirycznego dptyczacych poznania tajemnicy zycia.. żeby się nie bać wspominł miłe chwile, spędzone z swoim braciszkiem.Epitet - środek poetycki, określenie rzeczownika, najczęściej jest przymiotnikiem.. c. Wymień po jednym synonimie i antonimie wyrazów lśniący i niejasny.. "Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, Na co nam te tajemnice".. Podam Wam teraz przykłady z wiersza Juliana Tuwima ,,Strofy o późnym lecie":Rzeczowniki te piszemy wielką literą.. Jakie znasz jeszczeWypisz z tekstu po 5 rzeczowników, czasowników i przymiotników .. Wypisz epitety określające podane rzeczowniki i wskaż do jakich zmysłów się odnoszą te środki językowe.. Tekst: Zobacz, ile jesieni!. Do każdego z rzeczowników dopisz po jednym epitecie, wybranym spośród podanych: surowy, dobroduszny, ciepły, wysmukły, interesujący, wiosenny, cichy.. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest..

Wypisz z wiersza epitety i dopisz je do podanych rzeczowników.

Gdzieś daleko jechał wóz, który wyglądał jak widmo.Rzucał czerwone światło na drogę i skrzypiał.. b. Jakiego znaczenia nabiera słowo Norwid pod wpływem tych określeń?. (Na dole jest tekst) Rzeczowniki - trawa, pora, kamień, miedź, ziele, siano.. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść.. Jak nazywa się środek stylistyczny użyty przez autora?. - rzeczowniki pospolite - oznaczają osoby, zwierzęta, rzeczy i miejsca w sposób ogólny, jako jedne z wielu osób, rzeczy, zwierząt, miejsc tego samego rodzaju, Przykład: dziewczynka, pies, państwo, rzeka.. "Jakiż to chłopak piękny i młody?. * Gdzie należy szukać Polski?. (utwór znajdziesz na portalu poezja.org) 1.. Wypisz z wiersza trzy epitety: 4.. Rzeczowniki te piszemy małą literą.Charakterystyka ogólna.. ruch-.. około 7 godzin temu.. Pełno jak w cebrze wina, A to dopiero początek, Dopiero się zaczyna.98 pkt!. Epitet ma wpływ na znaczenie wyrazu, do którego się odnosi.Jednak, w przeciwieństwie do określenia logicznego, nie zawsze poszerza je bądź zacieśnia, natomiast uwydatnia jakąś cechę przedmiotu, nadaje inny nieco odcień emocjonalny, określa stosunek wypowiadającego do danego przedmiotu albo zjawiska lub tylko służy ku ozdobie.Rozwiaz zadania do wiersza ,,Pytania do Hioba'': 1.Odszukaj w tekście wiersza pytania skierowane do Hioba..

Wypisz z podanego fragmentu epitety określające dziewczynę.

Przypomnij sobie, co to jest epitet, a następnie wypisz z wiersza epitety określające wymienione elementy przyrody: czereśnie - woda - trawa - Epitet - przymiotnik będący określeniem rzeczownika, np. lazurowe niebo, bujna trawa, promienny uśmiech.. Nazwij zastosowany środek poetycki.. * Jak powinni zachowywać się wobec siebie ludzie żyjący w jednym kraju?. 4.Podmiot liryczny wyraza swoje obawy co do zasadnosci zadawanych bohaterowi wiersza pytan.Podaj dwa powody ktore o tym decyduja.1.. Oddziałują na naszą wyobraźnię.. Zgłoś nadużycie.. Wypisz z wiersza przykład uosobienia: 5.. 2 0 .Z podanych zdań wypisz rzeczowniki,czasowniki i przymiotniki Nadeszła piękna,złota jesień.Na drzewach pojawiły się kolorowe liście,które kołszą się na wietrze.Ptaki odleciały do ciepłych karajów.Zwierzęta zbierają zapasy na długą zimę.Dzieci spacerują po parku i zbierają brązowe kasztany i żołędzie.Lubię tę porę roku.Przeczytaj tekst wiersza z podręcznika -str. 222. woda-.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. W podanym niżej tekście podkreśl rzeczowniki: Zbiera znaczki, fotosy, muszle .. Wypisz z fragmentu grób Agamemnona Wypisz 3 anafory, 6 metafory, 3 epitety, 1 apostrofę, 1 porównanie, 1 wykrzyknieni - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Wypisz z wiersza ,,Nie mijam'' 10 rzeczowników z epitetami.. Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.. chłopiec uciekał,pod nogami pluskało mu błoto.. Określ funkcję epitetów.. _____ serceDopisz po dwa przymiotniki określające podane rzeczowniki: .. 6.II Umiejętności: Uczeń potrafi: · określić, kim jest podmiot liryczny i adresat wiersza, · wskazać najważniejszą myśl utworu, · określić tematykę utworu poetyckiego, · odnaleźć w wierszu podane środki poetyckie, · wypowiedzieć się na temat roli dziadków w życiu każdego człowieka, · zaproponować sposoby sprawiania .Wykonaj ilustracje (dwie, trzy) i zatytułuj je cytatami z wiersza.. Z podanego wiersza wypisz cztery rzeczowniki: 2.. Polecenie 8 Wykonaj ćwiczenie nr 6/223 (podręcznik): Uzupełnij podane wyrażenia i zwroty poniższymi przymiotnikami .. *Kto jest adresatem wiersza?. (0 - 6 punktów) Rzeczowniki: .. 6.Przypomnij, co to jest "porównanie", "epitet".. Wpisz w puste kratki liczby mniejsze o 16 od podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt