Arkusz obserwacji zajęć w internacie

Pobierz

poz. 1000 o ochronie danych osobowych .. Arkusz obserwacji lekcjiZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie.. Szkoła Przedszkole Dokumentacja dyrektora Placówki oświatowe Placówki oświatowe w dobie koronawirusa Przyjmowanie uczniów i pracowników z Ukrainy Plany pracy Plany pracy na rok szkolny 2021/2022Regulamin konkursu czystości w internacie Agnieszka RYBAK.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Arkusz przed obserwacją 2.. Arkusz obserwacji zajęć w internacie Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.STUDIUM PRZYPADKU - opis i analiza przypadków wychowawczych w internacie opracowanych przez mgr Dorotę Popiołek I .. Zapomniałem hasła.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .podania/kwestionariusz wychowanka zeszyt uwag książka protokołów Rady Wychowawczej Internatu plan obserwacji zajęć wychowawców zeszyt wyjazdów, meldowania grup, zeszyt wyjść wychowanków Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Zaloguj.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Wiadrowo Zabawy na świeżym powietrzu Joanna Życka.. 1.Imię i nazwisko ( stopień awansu zawodowego ) : 2.Grupa : 3.. Arkusz obserwacji zajęć w internacie Specjalnego .− prowadzenia arkuszy obserwacji; − dokonywania prawidłowych zapisów w dzienniczku grupy; − opracowania programu profilaktyczno-terapeutycznego z dzieckiem i jego rodzin ą. Pruszcz Gdański Aktywnie sprzątamy las - zajęcia w ramach "Trzymaj Formę".. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Szkoła Przedszkole Szukaj Dokumentacja dyrektora Placówki oświatowe Placówki oświatowe w dobie koronawirusa Przyjmowanie uczniów i pracowników z Ukrainy Plany pracyArkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji zajęć w internacie Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. Regulamin wycieczek szkolnych.Poczta elektroniczna w domenie interklasa.pl jest cały czas dostępna..

Cel obserwacji : 4.

Scenariusz zajęć: Podpis nauczyciela : Data .. Grębów Zajęcia kulinarne - przygotowywanie zapiekanekARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ( grupowych ) ROZMOWA PRZEDOBSERWACYJNA.. Podpis kierownika : Author: Dyrektor Last modified by: Jolanta Kaczmarczyk Created Date: 8/23/2017 8:14:00 AM .Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Zamów abonament.. Scenariusz zajęć Anna Grudziecka.. Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.. Wiadrowo Aktywnie spędzamy czas jesienią..

Termin zajęć: ...

Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku.. Rozkład zajęć w internacie Poniedziałek - Czwartek 7.00 Pobudka .. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Pobierz dokument PDF.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone zostały w Statutach w Rozdziale VII.. Opublikowany Zasady dopuszczenia programów nauczaniaarkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im.. Plan lekcji (scenariusz) w punktach: 12.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Załączniki : 1.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z .W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg..

Scenariusz zajęć Anna Grudziecka.

Dzielenie się doświadczeniemArkusz obserwacji lekcji w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem oceniania uczniów Proszę o umieszczenie w arkuszu zarówno elementów oceny, które wystąpią na lekcji, jak i tych, które dotyczą rozmowy po obserwacji, np. częstotliwość oceniania, zgodność z PSO, z zasadami szkolnymi .. 3.Organizacja praktyki Praktyka powinna odbywa ć si ę w IV semestrze studiów w wybranej placówce i zakłada si ę,ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy Przedszkole Nr 81 Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli obserwowałam z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie arkuszy obserwacji.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.arkusz-obserwacji-zajec-w-internacie-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego.. Definicja ( źródło : Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, PWN Warszawa, 1970 oraz Tavris Carol, Wade Carole ., Psychologia Podejścia oraz koncepcja, Poznań 1999)młodzieżą w sali komputerowej w internacie W czasie trwania stażu Scenariusze zajęć, imprez materiały na gazetkę, dyplomy Plan pracy w grupie, arkusz obserwacji wychowanka plan dyżurów grupy Rejestr korzystania z sali komputerowej, wpis w dzienniku grupy 2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania .May 23, 2021III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt