Opisz budowę i rolę jądra komórkowego

Pobierz

CHROMATYNA - jest to kompleks DNA, białek i RNA.. Komórka nerwowa ma charakterystyczną budowę, która umożliwia jej przewodzenie impulsów elektrycznych na duże odległości, a także tworzenie licznych połączeń z innymi neuronami.. Bezjądrowe ( prokariotyczne) - nie posiada jądra komórkowego, jej materiał stanowi kolista cząsteczka DNA (genofor), nie oddzielona od reszty komórki.Wprowadzenie - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Wszystkie komórki wszystkich bakteryjne.Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.. Jądro zostało zaobserwowany po raz pierwszy w komórce roślinnej na początku XIX wieku.Jądro komórkowe - budowa i funkcje.. 7.Przydatność 75% Budowa morfologiczna krwi.. W komórce zwierzęcej występują takie struktury komórkowe, jak: błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego.>>> Budowa, funkcje oraz występowanie JĄDRA KOMÓRKOWEGO.. Dzięki temu układ nerwowy może osiągać wysoki stopień skomplikowania i czynnościowej doskonałości.. Glikokaliks ochrania powierzchnię komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.Komórki - ze względu na obecność lub brak jądra komórkowego - dzielimy na bezjądrowe i jądrowe.. Ploidalność jądra komórkowego: Liczba autosomów: 12.2.. Jądro komórkowe zawiera DNA, w którym jest zapisana informacja o budowie cząsteczek RNA i białek..

Przedstaw budowę i rolę jądra komórkowego.

Funkcje .1.. Najważniejszą częścią męskiego układu rozrodczego jest członek (zwany penisem) zakończony zaokrągloną główką (żołędzią).Przez penis przechodzi cewka moczowa, przez którą na zewnątrz ciała odprowadzany jest mocz oraz sperma - płyn zawierający plemniki, czyli męskie komórki rozrodcze.. Pomiędzy nimi widoczne są sierpowate komórki o cienkich, długich wiciach.5.. Okres ich życia wynosi od kilku dni do kilku miesięcy, a nawet kliku lat.. Odpowiada również za dokładne i precyzyjne rozdzielenie materiału genetycznego komórkom .Jądro komórkowe występuje w komórkach eukariotycznych.. Każda komórka jest otoczona błoną komórkową.. Polub to zadanie.. W otoczce znajdują się.. Znajduje się w nim podstawowy materiał genetyczny decydujący rozmnażaniu się komórki, funkcjach i budowie całego organizmu.. 6.Przedstawić budowę i wyjaśnić rolę jądra komórkowego, wakuoli, rybosomów, siateczki śródplazmatycznej (gładkiej i szorstkiej), aparatu Golgiego, lizosomów i peroksysomów w przemianie materii komórki.. Typowe jądro składa się z chromatyny, kariolimfy oraz jąderka i otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową, której zewnętrzna warstwa łączy się z .Jądro komórkowe jest jednym z najważniejszych organelli komórkowych..

Opisz kolejne etapy cyklu komórkowego.

Mają one kształt dwuwklęsłego dysku o czerwonej barwie.. BUDOWA: Jądro komórkowe otoczone jest otoczką jądrową.. Występuje zazwyczaj pojedynczo, choć znane są komórki pozbawione jądra, jak i komórki zawierające ich po kilka[16], jak np. komórki bielma, komórki tkanki mięśniowej typu sercowego, czy komórki niektórych jednokomórkowców (np. Giardia lamblia).Otoczka (błona) jądrowa, jest to podwójna błona białkowo-lipidowa, która odgranicza wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy.. >>> Cechy mitochondrium jako organelli autonomicznej i jako zależnej od komórki.Jądro komórkowe jest otoczone przez dwie błony biologiczne, które razem tworzą tzw. otoczkę jądrową.We wnętrzu jądra znajduje się roztwór koloidowy, który nazywa się kariolimfa, inaczej sok jądrowy lub nukleoplazma.Płyn ten charakteryzuje się dużą lepkości, a oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, w skład kariolimfy wchodzą także substancje wielkocząsteczkowe .Określ ploidalność jądra komórkowego plemnika oraz liczbę występujących w nim chromosomów autosomalnych, która jest charakterystyczna dla prawidłowej gamety męskiej człowieka.. W jąderku zachodzi synteza rRNA i jego łączenia z białkami, w wyniku czego powstają podjednostki rybosomów, transportowane następnie do cytozolu.Otoczka jądrowa składa się z dwóch błon, zewnętrznej i wewnętrznej, oddzielonych od siebie zwykle o 20 - 40 nm, niekiedy jednak stykających się ze sobą.Otacza ona jądro i oddziela materiał genetyczny komórki od cytoplazmy, pełniąc rolę bariery, chroniącej wnętrze jądra przed swobodnym przedostawaniem się makromolekuł między nukleoplazmą a cytoplazmą.Jądro komórkowe jest jednym z najważniejszych organelli komórkowych..

Opisz budowę i funkcje mitochondrium.

Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał.. Jądro zostało zaobserwowany po raz pierwszy w komórce roślinnej na początku XIX wieku.. Grafika przedstawia erytrocyty.. Są komórkami posiadającymi duże, okrągłe jądro oraz niewielką zawartość cytoplazmy.Wnętrze komórki eukariotycznej podzielone jest za pomocą licznych struktur błonowych na przedziały, w których zachodzą liczne procesy biochemiczne, nawet przeciwstawne.. W jądrze komórkowym rozpoczyna się proces replikacji DNA.. 1.Krew - płynna tkanka składająca się z komórek krwi (czerwone ciałka krwi,białe ciałka krwi,płytki krwi) oraz substancji międzykomórkowej - osocza.. Każdy chromosom od ojca tworzy parę z chromosomem od matki - chromosomy HOMOLOGICZNE 3.. Jądro zostało zaobserwowany po raz pierwszy w komórce roślinnej na początku XIX wieku.. Powstawanie plemników.. Jąderko jest częścią chromatyny, zawierającą geny kodujące rRNA.. Cytoplazma Hormony Jądra Jądro komórkowe Jajniki Komórka Mejoza mitochondrium Mitoza Rybosomy.. Jądro komórkowe otaczają dwie błony, w których znajdują się pory jądrowe.. >>> Charakterystyka składników cytoszkieletu (mikrofilamenty, filamenty pośrednie, mikrotubule).. Jądro komórkowe jest organellum niezbędnym do życia.. (0-1) Opisz rolę akrosomu w procesie zapłodnienia..

Opisz budowę, lokalizację i funkcje rybosomów.

Występuje tu: Błona zewnętrzna (pokryta rybosomami) i wewnętrzna — oddzielone są od siebie o 20-40 nm (mogą też się stykać).4.. JĄDRO KOMÓRKOWE Jądro kieruje regeneracją, zawiera informację genetyczną, uczestniczy w procesach przekazywania cech dziedziczenia cech.. opisać budowę i funkcje mitochondriów i chloroplastów, podając argumenty na rzecz ich endosymbiotycznego pochodzenia.. Jądro komórkowe.. >>> Podobieństwa i różnice w budowie komórki eukariotycznej i prokariotycznej.. Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej.. Jądro komórkowe, nukleus - organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, np. erytrocyty ssaków, czyli ciałka czerwone lub zrogowaciałe komórki naskórka; takie komórki nie są w stanie rozmnażać się i szybko tracą zdolność do życia).Opisz funkcje i budowę jądra komórkowego.. 2.Czerwone ciałka krwi - (erytrocyty) mają budowę owalną,są dwuwklęsłe,pozbawione jądra komórkowego i wypełnione są hemoglobiną .14.. Omów znaczenie i przebieg apoptozy (programowanej śmierci komórki).Budowa komórki nerwowej.. Jest ono obecne u wszystkich komórek .Jądro komórkowe Jądro komórkowe gromadzi większość DNA komórki.. Najbardziej charakterystyczną cechą komórki bakteryjnej jest brak jądra komórkowego.. W odpowiedzi uwzględnij jego zawartość .Limfocyty stanowią główne komórki układu odpornościowego.. Występują we krwi, limfie i we wszystkich tkankach organizmu, poza tkanką ośrodkowego układu nerwowego.. Znajduje się w nim podstawowy materiał genetyczny decydujący rozmnażaniu się komórki, funkcjach i budowie całego organizmu.. Biologia - zagadnienia.. Budowa, funkcje oraz występowanie JĄDRA KOMÓRKOWEGO.. Wnętrze jądra wypełnia chromatyna.Budowa jądra komórkowego: Zewnętrzna błona otoczki jądrowej jest połączona z siateczką śródplazmatyczną.. Posiada DNA (materiał genetyczny) - to od niego zależą funkcje komórki.. Do jego funkcji należy również powielanie i przekazywanie DNA komórkom potomnym.. (1 pkt) Budowa i funkcje komórki Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Budowa jądra komórkowego Podobne tematy.. Zadanie.. Jądro komórkowe jest jednym z najważniejszych organelli komórkowych.. Jego rolę spełnia nić DNA (chromosom bakteryjny, nukleoid).. Pełni ona rolę bariery, chroniącej wnętrze jądra.. Jest ono obecne u wszystkich komórek eukariotycznych, z .Budowa i rola jądra komórkowego 1.Pojedyncza cząsteczka DNA to CHROMOSOM.. Przeczytaj.. poleca43% Biologia .. Omów zjawisko osmozy, plazmolizy i deplazmolizy.. poleca91% Biologia ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt