Strefy oświetlenia ziemi notatka

Pobierz

TEMAT: STREFY OŚWIETLENIA ZIEMI.. Długość dnia zmienia się tam nieznacznie (najkrótszy dzień zmienia się tam około 10,5 h , najdłuższy około 13,5 h.), natomiast wysokość górowania Słońca w ciągu roku waha się od 90 stopni do 43 stopni, 06 minut.. A zatem: 360°:24 h = 15°/h - prędkość kątowa wynosi 15 0 na godzinę; Prędkość liniowa - oznacza drogę, jaką pokona punkt na powierzchni Ziemi w jednostce czasu.. Zwrotniki i koła podbiegunowe wyznaczają na Ziemi strefy charakterystycznych zmianach warunków oświetlenia w ciągu roku.. Notatka z lekcji:STREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Praca domowaNOTATKA DO ZESZYTU Temat lekcji: Materiały z lekcji.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .Strefy oświetlenia Ziemi.. Notatka 1.. Wiąże się to z kształtem Ziemi i faktem, że w pobliżu równika Słońce świeci najdłużej i najmocniej.. Materiały z lekcji.. Różnice w długości trwania dnia i nocy w tej strefie są niewielkie, a na równiku dzień i noc zawsze trwa po 12 h.Notatka.. Obejrzyj - Czas jako następstwo ruchu obrotowego.. Podać cechy charakterystyczne występujące w każdej ze stref oświetlenia Ziemi..

Strefy oświetlenia Ziemi.

w innych miejscach strefy niewielka różnica między długością dnia i nocy.Strefy oświetlenia Ziemi Temperatura powietrza na Ziemi zależy od kąta padania promieni słonecznych.. Im wyżej Słońce nad horyzontem, tym więcej światła i ciepła dociera do powierzchni Ziemi; Wyróżniamy 5 stref oświetlenia Ziemi: - dwie strefy podbiegunowe - dwie strefy umiarkowane - jedna strefa międzyzwrotnikowaNa Ziemi wyróżniamy następujące strefy oświetlenia Ziemi: 1.. Na Ziemi jest pięć stref oświetlenia: jedna międzyzwrotnikowa gorąca, dwie umiarkowane i dwie okołobiegunowe zimne.. Zenitalne promienie słoneczne padają na każdy równoleżnik .. Add an external link to your content for free.. 25.03.2020 Zapoznaj się z materiałem ze strony: Pod poprzednim tematem: a) zapisz w zeszycie czynniki mające wpływ na klimat b) zapisz w zeszycie tabelę dotyczącą stref klimatycznych świataStrefy oświetlenia Ziemi i ich krótkie opisy: strefa międzyzwrotnikowa - znajduje się między zwrotnikiem Raka a zwrotnikiem Koziorożca, dostaje największą ilość promieniowania słonecznego ze wszystkich stref, między zwrotnikami, w ciągu roku słońce góruje w zenicie dwa razy..

Wymienić 5 stref oświetlenia Ziemi.

Materiały .ziemskiej te promienie padają pod różnym kątem.. W dniach 21 III, 22 VI, 23IX, 22 XII na określone obszary Ziemi dopływają różne ilościStrefa międzyzwrotnikowa rozciąga się między Zwrotnikiem Raka, a Zwrotnikiem Koziorożca.. Granicami tych stref są zwrotniki i koła podbiegunowe [1] .krótka notatka na temat św .. Na świecie wyróżniono strefy oświetlenia Ziemi-otwórz podręcznik na str. 110, przeanalizuj rysunek - strefy oświetlenia na Ziemi.. Dla zobrazowania tematu obejrzyj film 2.. Materiały dodatkowe - Która godzina?. Strefa 2 - Obszar wytyczony jest w odległości 0,6 m od granicy strefy 1, tj. od brzegu wanny i do wysokości 2,25 m od podłogi.W zeszycie ze strony 110 wymień strefy oświetlenia Ziemi oraz krótko je opisz.. Strefa międzyzwrotnikowa (gorąca) rozciąga się pomiędzy zwrotnikami Raka i Koziorożca.. Na tej podstawie wyróżniono pięć stref oświetlenia Ziemi.. 2010-03-01 21:59:38; Strefy oświetlenia Ziemi 2012-12-13 13:41:06; Strefy oświetlenia Ziemi leżące wokół biegunów to strefy.. 05 lipiec 2014.. Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.. w każdym miejscu Słonce góruje w zenicie dwa razy w roku ( na zwrotnikach tylko raz) na równiku dzień jest zawsze równy nocy.. Pełen kąt - 360° zatoczy Ziemia w ciągu 24 godzin.. Poznaj jakie wyróżniamy strefy oświetlenia Ziemi oraz jaki mają związek z klimatem.Wyróżnia się pięć stref oświetlenia ziemi: międzyzwrotnikową; dwie umiarkowane (północną i południową); dwie podbiegunowe (północną i południową)..

Wulkany i trzesienia ziemi na Islandii.

Strefy krajobrazowe są ściśle powiązane ze strefami klimatycznymi; wszystkie one mają przebieg równoleżnikowy.. Ilość energii słonecznej jaka dociera do Ziemi jest zależna od szerokości geograficznej.. Najsilniej oświetlona i nagrzewana przez Słońce jest strefa międzyzwrotnikowa,roziąga się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca.. Oświetlenie Ziemi wpływa na występowanie stref klimatycznych i krajobrazowych.. Wyróżniamy pięć stref oświetlenia Ziemi: dwie strefy podbiegunowe, dwie strefy umiarkowane, jedna strefa międzyzwrotnikowa.. Strefy oświetlenia Ziemi.. Obejrzyj - WARTO!. 5. Przyjrzyj się uważnie fotografiom zamieszczonym w podręczniku na stronachPrędkość ta jest stała dla wszystkich punktów na Ziemi poza biegunami (one są "nieruchome").. Strefa klimatów równikowych: wilgotne lasy równikowe, sawanny.. Im dalej od równika, tym mniej dociera do Ziemi światła i ciepła słonecznego.ⓘ Strefy oświetlenia Ziemi.. Wędrówka Ziemi wokół Słońca powoduje, że jej powierzchnia oświetlana jest w różny sposób.. Materiały z lekcji.. Tylko w tej strefie Słońce góruje w zenicie, co zdarza się dwa razy w roku.. Jedną strefę międzyzwrotnikową; 2.. Różne strefy oświetlenia naszej Ziemi wynikają z jej kulistego kształtu, nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity pod kątem 66 °34', ruchu obiegowego Ziemi..

Wyróżnia się 5 stref oświetlenia.

Notatka.. W różnych strefach oświetlenia Ziemi panują odmienne warunki klimatyczne.. Ze względu na duże zróżnicowanie tego kąta wydzielono 5 stref oświetlenia: strefy zimne (podbiegunowe, polarne) -leżą poza kołami podbiegunowymi, przynajmniej raz w roku Słońce tam nie wschodzi; strefy umiarkowane -położone sąStrefowe oświetlenie Ziemi.. Rozpoznawać strefy klimatyczne i krajobrazowe (także na mapie) oraz rozumieć związek pomiędzy strefami oświetlenia Ziemi, a miejscami ich występowania.. Dobieram do odpowiedniej strefy oświetlenia - strefy klimatyczne , strefy krajobrazowe.. 2010-11-25 21:26:01; Krótka notatka o kształcie i wymiarach ziemi.. Napisane przez Super User.. Strefa międzyzwrotnikowa rozciąga się po obu stronach równika, od zwrotnika Raka do zwrotnika Koziorożca Otrzymuje najwięcej energii słonecznej, równomiernie rozłożonej.dociera do tej strefy.. Strefa międzyzwrotnikowa, która rozciąga się pomiędzy zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca.Stanowią one granice sfer oświetlenia Ziemi: międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbiegunowej.. Układ stref oświetlenia Ziemi wpływa na rozkład temperatury powietrza, opadów, ciśnienia, szaty roślinnnej i typów gleb.Strefy te układają się na powierzchni Ziemi w pasy o przebiegu równoleżnikowym.. Nazywana strefą gorącą, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca.. Zamontowane w niej oświetlenie musi spełniać wymogi klasy ochronności IP X4.. 2.Strefy oświetlenia Ziemi - pięć stref, na które została podzielona powierzchnia Ziemi ze względu na warunki oświetlenia przez Słońce.. Prędkość ta przez człowieka w zasadzie nie jest odczuwana, ponieważ wraz z Ziemią wszystko porusza się dokładnie z taką samą prędkością.Na tej lekcji nauczę się jaki wpływ ma nachylenie osi obrotu Ziemi na powstawanie stref jej oświetlenia, dowiem sięjak zaznaczać na globusie strefy oświetlenia Ziemi i ich granice oraz poznam jaki jest związek stref oświetlenia Ziemi z klimatem.. Szukaj: Strona główna Geografia Strefy oświetlenia Ziemi.Strefa 1 - To przestrzeń wyznaczona przez zewnętrzne krawędzie wanny lub brodzika, do wysokości 2,25 m od podłogi.. NaWyróżniamy 5 stref oświetlenia Ziemi: międzyzwrotnikową, dwie umiarkowane i dwie podbiegunowe.. Tylko w tej strefie Słońce góruje w zenicie.Strefy oświetlenia Ziemi.. Zapisz w zeszycie notatkę: 1.Wyróżniamy 5 stref oświetlenia Ziemi:jedną międzyzwrotnikową, dwie umiarkowane i 2 podbiegunowe.Górowanie Słońca w zenicie oznacza, że promienie słoneczne pa.Strefy roślinne Ziemi.. Notatka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt